Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o kwalifikacji wojskowej

 

            Burmistrz Nowogrodźca  zgodnie z Zarządzeniem Nr 100 Wojewody Dolnośląskiego     z dnia 31  marca 2023 r.         w sprawie ustalenia Wojewódzkiego Planu Kwalifikacji Wojskowej  na rok 2023 r.  oraz powołania, określenia siedzib             i terytorialnego zasięgu działania wojewódzkiej   i powiatowych komisji lekarskich,  uprzejmie informuje, iż  kwalifikacja wojskowa dla osób zameldowanych na pobyt stały lub czasowy  na terenie Gminy i Miasta Nowogrodziec przeprowadzona zostanie od dnia 13 czerwca 2023r. do dnia 16 czerwca  2023 r. Siedziba Powiatowej Komisji Lekarskiej  badająca osoby zameldowane na pobyt stały lub czasowy      na terenie Gminy i Miasta Nowogrodziec  mieści  się w Bolesławiu,  Aleja Tysiąclecia 30 ( pawilon 9 ) na terenie Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych.

        Obowiązek stawiennictwa do kwalifikacji wojskowej obejmuje mężczyzn urodzonych w 2004 roku, mężczyzn urodzonych w latach 1999 – 2003, którzy do tej pory nie dopełnili obowiązku zgłoszenia się do kwalifikacji wojskowej oraz kobiet urodzonych w latach 1999 – 2004 posiadających kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej lub pobierające naukę  w celu uzyskania tych kwalifikacji. Ponadto, do kwalifikacji mogą zostać wezwane osoby, które ukończyły 18 lat           i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej.

            Osoby, które po raz pierwszy zostaną wezwane do kwalifikacji wojskowej winny zabrać  ze sobą: dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość, posiadaną dokumentację medyczną (w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji) oraz dokument potwierdzający poziom wykształcenia lub pobieranie nauki.

            Jeżeli osoba z ważnych przyczyn nie może stawić się do kwalifikacji wojskowej w określonym    w wezwaniu terminie i miejscu, jest obowiązana  do zawiadomienia o tym fakcie organ wzywający najpóźniej w dniu, w którym była zobowiązana do stawienia się do kwalifikacji i podania przyczyn, które nie pozwalają na stawienie się w tym terminie. Wówczas zostanie wyznaczony nowy termin stawienia się do kwalifikacji wojskowej.

Zgłoszenia należy dokonać telefonicznie pod nr telefonu: 75 7380673.

 

                                                                                                                   Burmistrz

                                                                                                             (-) Robert Relich