Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

wykaz do dzierżawy z dnia 10.07.2023r.

Burmistrz  Nowogrodźca

ogłasza i podaje do publicznej wiadomości

wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U.2023r., poz .40 ze zm. ) i art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami  (t.j. Dz.U. 2023r., poz.344 ze zm.).  

  1. Godzieszów -  część działki  nr 448/2 o powierzchni  0,29 ha.      
  2. Nieruchomość bez obciążeń .
  3. Księga Wieczysta nr JG1B/00015099/8
  4. Zgodnie z planem zagospodarowania  działka leży w obszarze oznaczonym symbolem 05 Mw,U – teren istniejącego i projektowanego zainwestowania wiejskiego.                
  5. Nieruchomość zostanie wydzierżawiana na okres  3 lat na cele rolne, w przetargu ustnym nieograniczonym, wg zasad obowiązujących w tym zakresie.
  6. 21 dniowy termin wywieszenia wykazu mija  31.07.2023r.

Burmistrz Nowogrodźca

Robert Relich