Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

wykaz nieruchomości do dzierżawy z dnia 18.07.2023r.

Burmistrz  Nowogrodźca

ogłasza i podaje do publicznej wiadomości

wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

 

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U.2023r., poz .40 ze zm. ) i art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami  (t.j. Dz.U. 2023r., poz.344 ze zm.).  

  1. Zebrzydowa -  nieruchomość o pow. 0,06 ha, składająca się  z części działek  nr:969 o pow. 0,070 ha, i 968 o pow. 0,530 ha.      
  2. Nieruchomość bez obciążeń.
  3. Księga Wieczysta nr JG1B/00015100/9
  4. Zgodnie z planem zagospodarowania nieruchomość  leży w obszarze oznaczonym symbolem 29 MN – teren budownictwa mieszkaniowego.                
  5. Nieruchomość zostanie wydzierżawiana bezprzetargowo na okres  3 lat na cele rolne. 
  6. Wysokość czynszu dzierżawnego: 120,00 zł rocznie, płatne do 15 września każdego roku, czynsz podlega waloryzacji od roku następnego od zawarcia umowy.
  7. 21 dniowy termin wywieszenia wykazu mija  08.08.2023r.

Burmistrz Nowogrodźca

Robert Relich