Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

SESJA LXXIII z dnia 3 sierpnia 2023 r.

PDFUchwała.LXXIII.474.23.2023-08-03.pdf (1 013,85KB)
PDFZałącznik do uchwały nr LXXIII_474_23 - imienny wykaz głosowania.pdf (172,96KB)
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowogrodziec na 2023 rok


PDFUchwała.LXXIII.475.23.2023-08-03.pdf (4,07MB)
PDFZałącznik do uchwały nr LXXIII_475_23 - imienny wykaz głosowania.pdf (173,66KB)
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Nowogrodziec


PDFUchwała.LXXIII.476.23.2023-08-03.pdf (163,59KB)
PDFZałącznik do uchwały nr LXXIII_476_23 - imienny wykaz głosowania.pdf (172,84KB)
w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości


PDFUchwała.LXXIII.477.23.2023-08-03.pdf (172,75KB)
PDFZałącznik do uchwały nr LXXIII_477_23 - imienny wykaz głosowania.pdf (173,24KB)
w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Nowogrodźcu


PDFUchwała.LXXIII.478.23.2023-08-03.pdf (168,79KB)
PDFZałącznik do uchwały nr LXXIII_478_23 - imienny wykaz głosowania.pdf (173,80KB)
w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie spółki SIM KZN Łużyce spółka z ograniczoną odpowiedzialnością


PDFUchwała.LXXIII.479.23.2023-08-03.pdf (234,45KB)
PDFZałącznik do uchwały nr LXXIII_479_23 - imienny wykaz głosowania.pdf (174,46KB)
w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej


PDFUchwała.LXXIII.480.23.2023-08-03.pdf (471,80KB)
PDFZałącznik do uchwały nr LXXIII_480_23 - imienny wykaz głosowania.pdf (172,87KB)
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Nowa Wieś


PDFUchwała.LXXIII.481.23.2023-08-03.pdf (177,04KB)
PDFZałącznik do uchwały nr LXXIII_481_23 - imienny wykaz głosowania.pdf (173,36KB)
w sprawie udzielenia z budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec pomocy finansowej w formie dotacji na dofinansowanie zadań obejmujących prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie Gminy Nowogrodziec

Zmiana: Uchwała nr LXXX/513/23 z dnia 28 grudnia 2023 r., Uchwała nr LXXXIII/523/24 z dnia 21 marca 2024 r.