Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

wykaz nieruchomości do sprzedaży z dnia 16.08.2023r.

Burmistrz Nowogrodźca

zatwierdza i podaje do publicznej wiadomości

wykaz nieruchomości  przeznaczonych do sprzedaży

        Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023r. poz. 40), art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023r. poz.344) oraz Uchwały Nr LXVI/419/23 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 28 marca 2023r.

  1. Zebrzydowa  -  działka  niezabudowana   nr 788 o pow. 0,04 ha.  

Działka położona w środkowej części miejscowości Zebrzydowa, przy drodze krajowej nr 94. Teren płaski, kształt regularny, zbliżony do prostokąta, wydłużony w kierunku N-S prostopadle do szosy. Działka położona przy utwardzonej drodze w strefie uzbrojenia w sieć elektryczną, wodną, kanalizacyjną. W bezpośrednim sąsiedztwie nieruchomości z zabudową mieszkaniową jednorodzinną i zagrodową. Po przeciwnej stronie szosy zabudowa usługowa, a w niewielkiej odległości od strony wschodniej tory kolejowe.

  1. Księga Wieczysta  JG1B/00015100/9.
  2. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość leży w obszarze oznaczonym  symbolem 12 Mw,U- teren zabudowy mieszkaniowej i usługowej.
  3. Forma zbycia: działka zostanie sprzedana w przetargu ustnym ograniczonego do właścicieli nieruchomości sąsiednich.
  4. Cena nieruchomości  wynosi  17.150,00 zł. (netto).
  5. Wysokość opłat i terminy ich wnoszenia :  cena nieruchomości ustalona w przetargu wraz z 23% podatkiem Vat,  płatna jednorazowo przed zawarciem aktu notarialnego.
  6. Nabywca ponosi koszty  sporządzenia umowy notarialnej.
  7. 21 dniowy termin wywieszenia wykazu,  mija 06.09.2023r.
  8. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, winne złożyć wniosek  w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia  wykazu, tj. do dnia  27.09.2023r.

Burmistrz Nowogrodźca

Robert Relich