Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ogłoszenie o I przetargu ustnym ograniczonym

SPROSTOWANIE

oczywistej omyłki w ogłoszeniu o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż

nieruchomości stanowiących własność Gminy Nowogrodziec

Burmistrz  Nowogrodźca prostuje oczywistą omyłkę pisarską w ogłoszeniu o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki niezabudowanej nr 778 o pow. 0,04 ha, położonej w obrębie Zebrzydowa, ogłoszonego na dzień 03.10.2023 r. o godz. 08:53

W treści widnieje:

„Burmistrz Nowogrodźca ogłasza I przetarg ustny ograniczony do właścicieli nieruchomości sąsiednich na sprzedaż działki niezabudowanej nr 778 o pow. 0,04 ha, położonej w obrębie Zebrzydowa„

a winno być:

„Burmistrz Nowogrodźca ogłasza I przetarg ustny ograniczony do właścicieli nieruchomości sąsiednich na sprzedaż działki niezabudowanej nr 788 o pow. 0,04 ha, położonej w obrębie Zebrzydowa„

Z uwagi na sprostowanie zmianie ulega data przetargu na dzień 23.11.2023 r. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenia pisemnego uczestnictwa w przetargu oraz wpłacenie wadium na konto nr: 02 1090 1939 0000 0005 1604 5112  do dnia 16.11.2023 r.

Pozostałe zapisy ogłoszenia o przetargu pozostają bez zmian.

W związku z powyższym załącza się ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Nowogrodziec w prawidłowym brzmieniu.

PDFsprostwoanie ogłoszenie o przetargu dz.788.pdf (310,31KB)
 

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Burmistrz Nowogrodźca

ogłasza I przetarg ustny ograniczony do właścicieli nieruchomości sąsiednich na sprzedaż działki niezabudowanej nr 778 o pow. 0,04 ha, położonej w obrębie Zebrzydowa

 

 1. Działka położona w środkowej części miejscowości Zebrzydowa, przy drodze krajowej nr 94. Teren płaski, kształt regularny, zbliżony do prostokąta, wydłużony w kierunku N-S prostopadle do szosy. Działka położona przy utwardzonej drodze w strefie uzbrojenia w sieć elektryczną, wodną, kanalizacyjną. W bezpośrednim sąsiedztwie nieruchomości z zabudową mieszkaniową jednorodzinną i zagrodową. Po przeciwnej stronie szosy zabudowa usługowa, a w niewielkiej odległości od strony wschodniej tory kolejowe.
 2. Księga wieczysta nieruchomości JG1B/00015100/9.
 3. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego przedmiotowa nieruchomość leży w obszarze oznaczonym symbolem 12 Mw,U- teren zabudowy mieszkaniowej i usługowej.
 4. Forma zbycia nieruchomości – przetarg ustny ograniczony do właścicieli nieruchomości sąsiednich.
 5. Cena wywoławcza nieruchomości do przetargu wynosi łącznie 21.000,00 zł. (netto).
 6. Wadium w kwocie 2.100,00 zł należy wpłacić na konto 02 1090 1939 0000 0005 1604 5112 z wyprzedzeniem tak, aby środki znalazły się na koncie do dnia 31.10.2023r.Wadium nabywcy zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości.
 7. Oferenci spełniający warunki przetargu, winni zgłosić pisemnie swoje uczestnictwo w przetargu wraz z potwierdzeniem wpłaty wadium, najpóźniej do dnia 31.10.2023 r.
 8. Przetarg odbędzie się w dniu 06.11.2023 r. o godz. 9.00 w siedzibie urzędu przy ul. Rynek 1 w Nowogrodźcu ( II piętro sala narad).
 9. Cena nieruchomości uzyskana w przetargu płatna jednorazowo przed podpisaniem aktu notarialnego, ponadto nabywca ponosi koszty sporządzenia umowy notarialnej.
 10. Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Nowogrodźcu pokój nr 5 i 8 lub pod numerem tel. 75 738 06 97, 75 738 06 76.
 11. Okazanie punktów granicznych nieruchomości, może nastąpić na wniosek i koszt nabywcy.

 

Burmistrz Nowogrodźca

Robert Relich