Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

wykaz nieruchomości do zbycia z dnia 16.10.2023 r.

 

WK.6840.19.2023

Burmistrz Nowogrodźca

zatwierdza i podaje do publicznej wiadomości

wykaz nieruchomości  przeznaczonych do zbycia

 

        Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023r. poz. 40), art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023r. poz.344) oraz Uchwały Nr LXXII/457/23 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 6 lipca 2023 r.

  1. Gościszów - działka niezabudowana nr 1551/1 o pow. 0,1234 ha. Działka położona w centralnej części miejscowości Gościszów. Teren płaski, kształt nieregularny, znacznie wydłużony w kierunku NE – SW, prostopadle do drogi głównej. Grunt leży przy utwardzonej drodze, w bezpośrednim sąsiedztwie znajdują nieruchomości z zabudową zagrodową i mieszkaniową.
  2. Księga WieczystaJG1B/00015019/4.
  3. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość leży w obszarze oznaczonym symbolem 06Mw – teren zainwestowania wiejskiego oraz 17 RP, RL – tereny użytków rolnych i leśnych.
  4. Nieruchomość przeznaczona do zbycia.
  5. Cena nieruchomości ustalona przez biegłego wynosi 18 095,00 zł. (netto).
  6. Nabywca ponosi koszty sporządzenia umowy notarialnej.
  7. 21 dniowy termin wywieszenia wykazu, mija 06.11.2023 r.
  8. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, winne złożyć wniosek w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu, tj. do dnia 27.11.2023 r.

 

Burmistrz Nowogrodźca

Robert Relich