Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

wykaz nieruchomości do zbycia z dnia 16.10.2023 r.

WK.6840.17.2023

Burmistrz Nowogrodźca

zatwierdza i podaje do publicznej wiadomości

wykaz nieruchomości  przeznaczonych do zbycia

        Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023r. poz. 40), art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023r. poz.344) oraz Uchwały Nr LXXII/458/23 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 6 lipca 2023 r

  1. Godzieszów - działka niezabudowana nr 323/5 o pow. 0,1053 ha. Działka położona w zachodniej części miejscowości Godzieszów. Teren płaski, kształt regularny zbliżony do prostokąta znacznie wydłużonego w kierunku N – S. Grunt leży przy utwardzonej drodze. W bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się tereny rolne przeznaczone pod zabudowę przemysłową i usługową.
  2. Księga WieczystaJG1B/00015099/8.
  3. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość leży w obszarze oznaczonym symbolem 2 P, U, KS - teren obiektów produkcyjnych, składów, magazynów i działalności gospodarczej, tereny zabudowy usługowej, tereny obsługi komunikacji samochodowej.
  4. Nieruchomość przeznaczona do zbycia.
  5. Cena nieruchomości ustalona przez biegłego wynosi 41 983,00 zł. (netto).
  6. Nabywca ponosi koszty sporządzenia umowy notarialnej.
  7. 21 dniowy termin wywieszenia wykazu, mija 06.11.2023 r.
  8. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, winne złożyć wniosek w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu, tj. do dnia 27.11.2023 r.

Burmistrz Nowogrodźca

Robert Relich