Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych

OGŁOSZENIE O KONSULTACJI

Burmistrz Nowogrodźca zaprasza

do udziału w konsultacjach dotyczących projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy i Miasta Nowogrodziec z organizacjami pozarządowymi
i podmiotami, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie na rok 2024”

Do udziału w konsultacjach uprawnione są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na terenie Gminy i Miasta Nowogrodziec.

Termin konsultacji : 14 dni od dnia zamieszczenia informacji o konsultacjach.

Sposób wzięcia udziału w konsultacjach:

Uwagi i opinie prosimy zgłaszać na formularzu konsultacji stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia – wypełniony formularz należy dostarczyć w terminie 14 dni od dnia zamieszczenia informacji o konsultacjach,  w formie pisemnej do siedziby Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu, ul. Rynek 1 lub drogą elektroniczną na adres

Podstawa prawna:  

Uchwała Nr LXV/446/10 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 27 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

 B U R M I S T R Z
              (-)
Robert Marek Relich

Załączniki
PDFProjekt Uchwały OPP 2024.pdf (5,48MB)
DOCXFORMULARZ KONSULTACJI OPP.docx (60,59KB)