Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wynikach zapytania ofertowego

Wyniki zapytania ofertowego

Informacja o wynikach zapytania ofertowego z dnia  30 lipca 2014 roku dotycząca realizacji zadania pn. "Wycena gruntów znajdujących się w zasobach komunalnych Gminy Nowogrodziec"

 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe   ogłoszone w dniu  30 lipca 2014 roku  zapraszające do przedstawienia oferty dot. w/w usługi wpłynęło  10 ofert spełniających kryteria formalne.

 

W wyniku postępowania ofertowego Zamawiający:  Urząd Miejski  w Nowogrodźcu, dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty.

 

Zgodnie z określonymi w zapytaniu ofertowym kryteriami wyboru  - jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez  Biuro Wyceny Nieruchomości i Klasyfikacji Gruntów  Dariusz Gregoliński, ul. Sygietyńskiego 19/7, 58-506 Jelenia Góra.

 

Oferent  zaproponował najniższą cenę brutto za wykonanie usługi.

 

Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana, uchyli się  od podpisania umowy, Zamawiający   może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.

 

 

Burmistrz Nowogrodźca

Robert Relich

 

Strona została opublikowana dnia 2014-08-31 na stronie http://nowogrodziec.bip.gov.pl/ogloszenia/informacja-o-wynikach-zapytania-ofertowego.html