Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

wykaz nieruchomości do sprzedaży z dnia 30.10.2023 r.

Burmistrz Nowogrodźca

zatwierdza i podaje do publicznej wiadomości

wykaz nieruchomości  przeznaczonej do sprzedaży

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023r. poz. 40) i art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r.,  poz. 344) i Uchwały Nr LXXII/459/23 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 6 lipca 2023 r.

  1. Gościszów – działka niezabudowana nr 402/1 o pow. 0,1840 ha. Działka położona w północnej części miejscowości Gościszów. Teren płaski, kształt regularny, zbliżony do prostokąta wydłużonego w kierunku NW-SE, prostopadle do drogi. Grunt leży przy utwardzonej drodze. W bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się nieruchomości z zabudową mieszkaniową, tereny leśne, rolne oraz kościół i cmentarz.
  2. Nieruchomość bez obciążeń.
  3. Księga wieczysta nieruchomości JG1B/00015019/4.
  4. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego przedmiotowa nieruchomość leży w obszarze o symbolu 26 UKs, ZC – teren kościoła wraz z cmentarzem – projektowane tereny parków i cmentarzy.
  5. Forma zbycia : nieruchomość zostanie sprzedana bezprzetargowo na rzecz  wnioskodawcy z zastosowaniem 99% bonifikaty.
  6. Cena
  7. Nabywca ponosi koszty sporządzenia umowy notarialnej.
  8. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu przedmiotowej nieruchomości winny złożyć wniosek o jej nabycie w terminie sześciu tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu, to jest do dnia 11.12.2023 r.
  9. 21 dniowy termin wywieszenia wykazu mija 20.11.2023 r.

Burmistrz Nowogrodźca

Robert Relich