Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Burmistrza Nowogrodźca

Zarządzenie nr 112/2014

Burmistrza Nowogrodźca

z dnia  28 sierpnia 2014 r.


w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Nowogrodziec liczby miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych  w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

 

Na podstawie art. 114  ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz. 112 ze zm.) Burmistrz Nowogrodźca zarządza, co następuje:

§ 1.

Ustalam łączną liczbę w ilości 14 miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych:
 

·         miejscowość Nowogrodziec – dwa słupy ogłoszeniowe: ul. Kolejowa, ul. Słowackiego,

·         miejscowość Czerna – jeden słup ogłoszeniowy (przy Szkole Podstawowej),

·         miejscowość Gierałtów – jeden słup ogłoszeniowy (przy kościele),

·         miejscowość Godzieszów – jeden słup ogłoszeniowy (przy przystanku PKS),

·         miejscowość Gościszów – jeden słup ogłoszeniowy (przy kościele),

·         miejscowość Kierżno – jeden słup ogłoszeniowy (przy przystanku PKS),

·         miejscowość Milików – jeden słup ogłoszeniowy (przy przystanku PKS),

·         miejscowość Nowa Wieś – jeden słup ogłoszeniowy (przy przystanku PKS),

·         miejscowość Parzyce – jeden słup ogłoszeniowy (przy przystanku PKS),

·         miejscowość Wykroty – jeden słup ogłoszeniowy (przy Wiejskim Domu Kultury, ul. 22 Lipca),

·         miejscowość Zabłocie – jeden słup ogłoszeniowy (przy sklepie spożywczym),

·         miejscowość Zagajnik – jeden słup ogłoszeniowy (przy Wiejskim Domu Kultury),

·   miejscowość Zebrzydowa – jeden słup ogłoszeniowy (przy skrzyżowaniu drogi do Nowej Wsi z drogą w kierunku stacji PKP).

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i zostanie podane do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Burmistrz Nowogrodźca

Robert Relich

 

Strona została udostępniona dnia 2014-08-29 na http://nowogrodziec.bip.gov.pl/ogloszenia/zarzadzenie-burmistrza-nowogrodzca-w-sprawie-wyznaczenia-na-obszarze.html