Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Odpowiedzi na pytania

Nowogrodziec, dnia  3 września 2014r.

WK.604.3.2014                                                                                                                               Wykonawcy

 

Dotyczy pytań z dnia 03.09.2014r. do zadania: ”Wykonanie dokumentacji z zakresu Ochrony Środowiska”.

 

Pyt. 1

Czy analiza stanu Gospodarki Odpadami komunalnymi w Gminie Nowogrodziec za 2013 r. oraz za okres od 01.07.2013 do 31.06.2014 ma zostać oparta na danych przekazanych przez Wykonawcę ?

Odp. Ad 1.

Urząd Miejski w Nowogrodźcu udostępni wszystkie posiadane przez siebie dane związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi na terenie Gminy Nowogrodziec.

 

Pyt.2

Czy dysponujecie Państwo danymi na temat: kosztów związanych z wywiezieniem, ilości odpadów zbieranych i przetwarzanych z podziałem na odpady komunalne, odpady zielone oraz odpady sortowane?

Odp. Ad. 2

Od 01.07.2013r. Gmina Nowogrodziec posiada osobne umowy na zagospodarowanie odpadów komunalnych w RIPOK w Lubaniu oraz na transport odpadów komunalnych – wykonawca ZGiUK Lubań.

Urząd Miejski w Nowogrodźcu dysponuje od 01.07.2013r. danymi za okresy miesięczne odnośnie ilości odpadów komunalnych poszczególnych rodzajów przyjętych z obszaru Gminy Nowogrodziec do RIPOK Lubań wraz z ceną za ich zagospodarowanie.

Od 01.07.2013r. kwota za transport odpadów komunalnych jest kwotą ryczałtową obejmującą całość odpadów komunalnych.

Do 30.06.2013r. wywóz odpadów zmieszanych/posortowniczych realizowany był na podstawie umów właścicieli nieruchomości z operatorami. Dane odnośnie kosztów należałoby pozyskać od operatorów, dane o ilościach dostępne są w sprawozdaniach podmiotów. Zbiórka selektywna - Urząd posiada dane odnośnie kosztów za frakcje „papier”, „szkło”, ”plastik” w ramach umowy o dzierżawę pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, dane o ilościach dostępne w sprawozdaniach podmiotów.

 

Pyt.3

Czy pozyskiwanie ww. danych jest w gestii Wykonawcy?

Odp. Ad. 3

Urząd Miejski w Nowogrodźcu udostępni do analizy posiadane przez siebie dane, w przypadku danych, których nie posiada Wykonawca zobowiązany będzie je pozyskać w celu należytego wykonania zadania.

 

Burmistrz Nowogrodźca             

Robert Relich  

 

Strona została udostępniona dnia 2014-09-19 na http://nowogrodziec.bip.gov.pl/ogloszenia/wykonanie-dokumentacji-z-zakresu-ochrony-srod-odpowiedzi-na-pytania.html