Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Dotyczy zamówienia publicznego pn.: „ Usługi doradcze w ramach programu „Cyberbezpieczny Samorząd”, w ramach przygotowania projektu grantowego pn. „Cyberbezpieczny Samorząd” realizowanego w ramach Pro

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Dotyczy zamówienia publicznego pn.:  „Usługi doradcze w ramach programu „Cyberbezpieczny Samorząd”, w ramach przygotowania projektu grantowego pn. „Cyberbezpieczny Samorząd” realizowanego w ramach  Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021–2027 (FERC)  Działanie 2.2. pn. „Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa”.

 

Informuję, iż wybrano ofertę złożoną przez INGENIS Sp. z o.o. jako najkorzystniejszą. Oferta złożona przez w/w Wykonawcę spełnia wymogi formalne określone w zaproszeniu do złożenia oferty i jest najkorzystniejsza w świetle przyjętych kryteriów.

INGENIS Sp. z o.o.  zaoferował  wykonanie przedmiotu zamówienia za kwotę 10 000,00 zł netto (12 300,00 zł brutto).

Jeden Wykonawca podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu z powodu niewykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu i jest nim Resilia Sp. z o.o.

 

Wykaz złożonych ofert oraz przyznana punktacja:

Nazwa firmy

Oferowana cena netto

Punktacja

INGENIS Sp.  z o.o.

10.000,00 zł

100

BESTPROJECTS Sp. z o.o.

11.800,00 zł

84,75

INVIRE Sp. z o.o.

15.000,00 zł

66,67

Resilia Sp. z o.o.

17.000,00 zł

58,82

Rodo.pl Sp. z o.o. Sp. K.

118.800,00 zł

8,42

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                Robert Marek Relich

                                                                                                                                                                                            ( - )

                                                                                                                                                                               Burmistrz Nowogrodźca