Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Nowogrodziec, dnia  24  listopada 2023 r.

 

Burmistrz  Nowogrodźca

ogłasza i podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

 

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U.2023 r., poz .40 ze zm. ) i art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023r. poz.344 ze zm.).

  1. Nowogrodziec obręb 4 - część działki nr. 270/8 o pow. 35 m²
  2. Nieruchomość bez obciążeń.
  3. Księga Wieczysta nr JG1B/00014733/8.
  4. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego działka leży w obszarze oznaczonym symbolem 04 KDD 15,0 - teren drogi.
  5. Nieruchomość zostanie wydzierżawiona bezprzetargowo na okres do 3 lat na cele inne niż rolne.
  6. Wywoławcza stawka miesięcznego czynszu wynosi 120,00 zł brutto.
  7. Ustalona wartość czynszu podlega corocznej waloryzacji w oparciu o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług podany przez GUS za ubiegły rok kalendarzowy, w przypadku ujemnego i zerowego wskaźnika waloryzacji, czynsz pozostaje w wysokości należnej za rok poprzedni.
  8. Czynsz dzierżawny wnoszony będzie do 10 dnia każdego miesiąca.
  9. 21 dniowy termin wywieszenia wykazu mija 15.12.2023 r.

Burmistrz Nowogrodźca

Robert Relich