Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie nr 211/2023 z 06.12.2023r. w sprawie powołania koordynatora dostępności

 

Zarządzenie Nr 211/2023

Burmistrza Nowogrodźca

z dnia 6 grudnia 2023 roku

 

w sprawie powołania koordynatora dostępności

 

 

       Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 i 572 z późn. zm.) oraz art. 14 ustawy z dnia19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2019 r. poz. 1696) Burmistrz Nowogrodźca zarządza, co następuje:

 

§ 1

Wyznaczam koordynatora ds. dostępności:

Iwonę Gajos – Referenta ds. Administracji

 

§ 2

Zakres czynności dla osób wymienionych w § 1 stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.

 

§ 4

Zarządzenie nr 123/2020 z dnia 23 września 2020 r. traci ważność z dniem 31 grudnia 2023 r.

 

 

 

                                           Robert Marek Relich

                                           ( - )

                                             Burmistrz Nowogrodźca