Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Plan działania na 2024 r.

 

PLAN DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI NA ROK 2024

Na podstawie art.14 pkt 5 w związku z art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U .z 2019 r. poz.1696 z późn.zm.) ustala się plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Lp. Zakres działania Realizujący zadanie wynikające z art. 6 ustawy Sposób realizacji Termin
1

Podanie do publicznej

wiadomości informacji o

wyznaczeniu koordynatora ds. dostępności osobom ze

szczególnymi potrzebami.

Koordynator

Zamieszczenie 

informacji  i danych

kontaktowych

koordynatora w Biuletynie

Informacji Publicznej.

do 31.01.2024r.
2. Opracowanie i publikacja planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Koordynator

Sporządzenie i opublikowanie

 w Biuletynie Informacji

Publicznej  planu działania.

do 31.01.2024r.
3.

Wspieranie osób ze szczególnymi potrzebami do dostępności w

zakresie:

architektonicznym,

cyfrowym,

informacyjno-komunikacyjnym.

Koordynator

Podanie do publicznej

wiadomości w Biuletynie

Informacji Publicznej

informacji adresowych i

kontaktowych podmiotów wspierających osoby ze

szczególnymi potrzebami,

wynikającymi z zapisów art.6 ustawy.

cały okres pracy
4.

Dokonanie oceny pod kątem

dostosowania administrowanych obiektów do minimalnych

wymagań dotyczących

dostępności oraz sporządzenie aktualizacji

deklaracji dostępności.

Koordynator

Sporządzenie deklaracji

dostępności ze wskazaniem na wymagania w  wymiarze

architektonicznym, cyfrowym, komunikacyjnym wynikające z art. 6 ustawy

do 31.03.2024r.
5.

Dokonanie analizy w zakresie

dostępności alternatywnej w

przypadku braku możliwości

zapewnienia dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami ze względu na ograniczenia

techniczne i prawne.

Koordynator

Podanie do publicznej

wiadomości w Biuletynie

Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu informacji wynikających z

zapisów art. 7 ustawy ze

wskazaniem dostępu

alternatywnego.

do 31.03.2024r.
6.

Monitorowanie działalności

Urzędu Miejskiego, o której mowa w art. 14 ust.1 ustawy w zakresie dostępności osobom ze

szczególnymi potrzebami oraz udostępnianie adresów stron

internetowych do instytucji

realizujących bezpośrednio

zadania wynikające z ustawy.

Koordynator

Przesyłanie możliwymi środkami niezbędnych informacji

 w zakresie potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami.

 

Podejmowanie działań

mających na celu usuwanie barier i zapobieganie ich

powstawaniu.

cały okres pracy

 

 

Zatwierdził:           

Robert Marek Relich

(-)

Burmistrz Nowogrodźca