Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie w sprawie zgłaszania przedstawicieli organizacji pozarządowych do prac w komisji konkursowej

   OGŁOSZENIE

w sprawie zgłaszania przedstawicieli organizacji pozarządowych do prac 

w komisji konkursowej

 

 

Burmistrz Nowogrodźca zwraca się do podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego wymienionych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznym i o wolontariacie o pisemne wskazanie swoich przedstawicieli do prac w komisji ds. opiniowania ofert konkursowych na realizację zadań publicznych w 2024 r. 

Przedstawiciel nie może uczestniczyć w pracach komisji, która będzie opiniowała dofinansowanie dla jego macierzystej organizacji.

Komisję konkursową powołuje Burmistrz Nowogrodźca oraz określa jej skład i zasady działania.

Członkowie Komisji, za udział w jej pracach, nie otrzymują wynagrodzenia.

Pisemną propozycję należy złożyć w Punkcie Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu do dnia 06 lutego 2024 roku  na formularzu zgłoszenia.

 

  B U R M I S T R Z
              (-)
Robert Marek Relich

Załącznik:
DOCXFORMULARZ zgłoszenia kandydata.docx (16,48KB)
 

Nowogrodziec, dnia 23 stycznia 2024 r.