Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wezwanie do uzupełnienia braków formalnych

WEZWANIE  

do uzupełnienia braków formalnych w ofertach złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych poprzez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty uprawnione do prowadzenia działalności w sferze pożytku publicznego w 2024 roku.

  1. Poniższe braki należy uzupełnić w nieprzekraczającym terminie do dnia 16 lutego 2024 r. w zamkniętej kopercie opisanej w następujący sposób : nazwa zadania, nazwa podmiotu składającego ofertę z dopiskiem : UZUPEŁNIENIE BRAKÓW FORMALNYCH; uzupełnienie podpisów w pokoju nr 28 II piętro.
  2. Uzupełnienie złożone po terminie wskazanym w pkt. 1. będzie równoznaczne z odrzuceniem oferty.
  3. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, szczegółowych informacji udziela Pani Joanna Liczner – Podinspektor ds. ochrony zdrowia, profilaktyki i współpracy z organizacjami pozarządowymi , pok. nr 28, tel. 75-738-06-89

Organizacja pozarządowa

Numer zadania

 Braki

Klub Sportowy Czerna

Zad. I

Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, w tym prowadzenie szkolenia sportowego i udział drużyn w imprezach i rozgrywkach sportowych organizowanych przez gminne, powiatowe, wojewódzkie i ogólnopolskie związki sportowe

- aktualny odpis z ewidencji Starosty Bolesławieckiego

- sprawozdanie merytoryczne i finansowe za 2022 rok.

Klub Sportowy „Orzeł” Gościszów

Zad. I

Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, w tym prowadzenie szkolenia sportowego i udział drużyn w imprezach
i rozgrywkach sportowych organizowanych przez gminne, powiatowe, wojewódzkie
i ogólnopolskie związki sportowe

- zobowiązania przyjęcia odpowiedzialności merytorycznej ze strony osoby prowadzącej projekt oraz gwarancje i zobowiązanie pozyskania przez organizację pozarządową pozostałej części kosztów niezbędnych na realizację projektu,

- preliminarz wg klasy rozgrywkowej oraz wykaz zgłoszonych do rozgrywek zawodników (imię i nazwisko, data urodzenia, miejsce zamieszkania)

Uczniowski Klub Sportowy Euro-Ekspert

w Nowogrodźcu

Zad. I

Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, w tym prowadzenie szkolenia sportowego i udział drużyn w imprezach
i rozgrywkach sportowych organizowanych przez gminne, powiatowe, wojewódzkie
i ogólnopolskie związki sportowe

- aktualny odpis z ewidencji Starosty Bolesławieckiego

- preliminarz wg klasy rozgrywkowej wykaz sekcji, (imię i nazwisko, data urodzenia, miejsce zamieszkania),

Klub Sportowy GRANIT Gierałtów

Zad. I

Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, w tym prowadzenie szkolenia sportowego i udział drużyn w imprezach
i rozgrywkach sportowych organizowanych przez gminne, powiatowe, wojewódzkie
i ogólnopolskie związki sportowe

- sprawozdanie merytoryczne i finansowe za 2022 rok,

- preliminarz klasy rozgrywkowej, wykaz zgłoszonych do rozgrywek zawodników (imię i nazwisko, data urodzenia, miejsce zamieszkania)

Uczniowski Klub Sportowy

w Nowogrodźcu

Zad. I

Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, w tym prowadzenie szkolenia sportowego i udział drużyn w imprezach
i rozgrywkach sportowych organizowanych przez gminne, powiatowe, wojewódzkie
i ogólnopolskie związki sportowe

- aktualny odpis z ewidencji Starosty Bolesławieckiego

- wykaz sekcji (imię i nazwisko, data urodzenia, miejsce zamieszkania),

Uczniowski Klub Sportowy Euro-Ekspert

w Nowogrodźcu

Zad. III

Działalność na  rzecz dzieci i młodzieży,
w tym wypoczynku oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym:                  - organizacja kolonii, półkolonii, obozów, zajęć sportowych i spotkań realizujących programy profilaktyczno-wychowawcze.

- aktualny odpis z ewidencji Starosty Bolesławieckiego

- program profilaktyczny oraz lista uczestników

Stowarzyszenie Muzyczne w Nowogrodźcu

Zad. III

Działalność na  rzecz dzieci i młodzieży,
w tym wypoczynku oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym:                  - organizacja kolonii, półkolonii, obozów, zajęć sportowych i spotkań realizujących programy profilaktyczno-wychowawcze.

- aktualny odpis z KRS,

- zatwierdzenie za zgodność z oryginałem statutu- pok. nr 28 Urzędu Miejskiego,

- program profilaktyczny oraz lista uczestników (imię i nazwisko, data urodzenia, miejsce zamieszkania),

 

Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowogrodźcu Osiedle

Zad. III

Działalność na  rzecz dzieci i młodzieży,
w tym wypoczynku oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym:                  - organizacja kolonii, półkolonii, obozów, zajęć sportowych i spotkań realizujących programy profilaktyczno-wychowawcze.

- aktualny odpis z KRS,

- sprawozdanie merytoryczne i finansowe za 2022 rok,

- program profilaktyczny.

 

 

 B U R M I S T R Z
             (-)
Robert Marek Relich

 

 

Nowogrodziec, 09 lutego 2024 r.