Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wyniki konkursu ofert

 

BURMISTRZ  NOWOGRODŹCA

 podaje  do  publicznej  wiadomości  informację  o wysokości przyznanych  kwot  na  wsparcie  realizacji  zadań  publicznych  dla  organizacji  pozarządowych  oraz dla innych  podmiotów  uprawnionych  do prowadzenia działalności  w sferze pożytku publicznego na 2024 rok

Zadanie I – Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, w tym prowadzenie szkolenia sportowego i udział drużyn w imprezach i rozgrywkach sportowych organizowanych przez gminne, powiatowe, wojewódzkie i ogólnopolskie związki sportowe.

Zadanie II – Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, w tym organizacja imprez sportowo-turystyczno-krajoznawczych

Zadanie III - Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dla dzieci i młodzieży oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - organizacja obozów, kolonii, półkolonii, zajęć sportowych oraz spotkań realizujących programy profilaktyczno-wychowawcze.

 

Lp.

Nazwa organizacji

Numer zadania

Przyznana kwota (zł)

1.

Klub Sportowy CZERNA

Zadanie I

20 000,00

2.

Klub Sportowy Orzeł Gościszów

Zadanie I

26 000,00

3.

Klub Sportowy  “GRANIT” Gierałtów

Zadanie I

20 000,00

4.

Ludowy Klub Sportowy  “SPARTA”

Zebrzydowa

Zadanie I

50 000,00

5.

Klub Sportowy  “PIAST” Wykroty

Zadanie I

34 000,00

6.

Miejski Klub Sportowy  “Chrobry Nowogrodziec”

Zadanie I

60 000,00

7.

Klub Sportowy Milików

Zadanie I

20 000,00

8.

Klub Sportowy Zjednoczeni Nowogrodziec

Zadanie I

20 000,00

9.

UKS Nowogrodziec

Zadanie I

10 500,00

10.

Klub Sportowy KWISA Nowogrodziec

Zadanie I

12 500,00

11.

UKS EURO-EKSPERT Nowogrodziec

Zadanie I

Zadanie III

9 000,00

8 000,00

12.

Gminny Szkolny Związek Sportowy

Nowogrodziec

Zadanie I LA

Zadanie I Rugby

Zadanie I Zwody

Zadanie II

Zadanie III

10 000,00

10 000,00

8 000,00

10 000,00

53 000,00

13.

Klub Sportowy Samuraj Nowogrodziec

Zadanie III

30 000,00

14.

ZHP Bolesławiec

Zadanie III obóz

Zadanie III zajęcia

8 000,00

6 000,00

15.

Ochotnicza Straż Pożarna Nowogrodziec Osiedle

Zadanie III

9 000,00

16.

Stowarzyszenie Muzyczne

Zadanie III

11 500,00

Oferenci, którzy otrzymali dotację w kwocie innej niż wnioskowana, zobowiązani są dostarczyć aktualizację kosztorysu oraz harmonogramu na wzorach zamieszczonych w załączniku,  w terminie 7 dni od dnia opublikowania niniejszego ogłoszenia.

 

                     

                                                                                             B U R M I S T R Z
                                                                                                         (-)
                                                                                            Robert Marek Relich

 

Załączniki:
1. DOCXAKTUALIZACJA HARMONOGRAMU REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO.docx (14,90KB)
2. DOCXAKTUALIZACJA KOSZTORYSU REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO.docx (15,52KB)