Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego, w budynku Milików 140/5

Strona archiwalna

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Burmistrz   Nowogrodźca

  ogłasza IV przetarg ustny nieograniczony  na  sprzedaż lokalu mieszkalnego, w budynku Milików 140/5 o pow. 51,9 m², wraz z 1243/10000 udział w gruncie  z  działki  nr 399 o pow. 0,22 ha w obrębie Milików

 

1.Nieruchomość bez obciążeń.

2.. Księga Wieczysta  JG1B/00048177/9.

3.Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość leży w obszarze o symbolu  06 MN,Mw - teren istniejącej i projektowanej zabudowy mieszkaniowej.

4.Cena wywoławcza nieruchomości do  przetargu wynosi  21.000,00 zł.

5.Forma zbycia nieruchomości: lokal mieszkalny nr 5 w budynku Milików 140/5  z udziałem w gruncie zostanie sprzedany  w przetargu ustnym nieograniczonym.

6.Przetarg odbędzie się dnia 31.10.2014 o godz. 9.00 w siedzibie urzędu przy ul. Rynek 1 w Nowogrodźcu (parter – sala posiedzeń).

7.Wadium w wysokości  2.100,00 zł  należy wpłacić na konto 02 1090 1939 0000 0005 1604 5112, z odpowiednim  wyprzedzeniem tak, aby środki pieniężne znalazły się na koncie  do dnia 27.10.2014r., z wyłączeniem osób wymienionych w § 5 rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia 14 września 2004r. ( Dz.U. Nr 207, poz. 2108 ze zm.)

8.Wadium nabywcy zostanie zaliczone na poczet zapłaty za nabywaną nieruchomość, a w przypadku  uchylania się od zawarcia umowy wadium przepada na rzecz sprzedającego.

9.Cena nieruchomości  uzyskana  w przetargu płatna  jednorazowo przed zawarciem umowy  notarialnej.

10.Ponadto nabywca ponosi koszty przygotowania dokumentacji do sprzedaży oraz koszty sporządzenia umowy notarialnej.

11.Lokal można oglądać w dni robocze, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu pod numerem telefonu  75 734 96 00.              

12.Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Nowogrodźcu  pokój nr 5  lub pod numerem telefonu 75 738 06 76.

W dniach 08.04.2014r.,  24.06.2014r. i 28.08.2014r.  zostały przeprowadzone odpowiednio  I , II  i  III przetarg ustny nieograniczony, zakończone wynikiem negatywnym.

 

 

Burmistrz

Robert Relich

 

Strona została udostępniona dnia 2014-09-30 na http://nowogrodziec.bip.gov.pl/ogloszenia/iv-przetarg-na-sprzedaz-lokalu-mieszkalnego-milikow-140-5.html