Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o wyborze oferty

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

 

„Wykonanie dokumentacji z zakresu ochrony środowiska („Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Nowogrodziec za rok 2013 oraz za okres od 01.07.2013r. do 31.06.2014r.”, „Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy i Miasta Nowogrodziec za lata 2012-2013”, „Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska na lata 2014-2017 z perspektywą na lata 2018-2021”)”

 

1. Burmistrz Nowogrodźca informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania                           o zamówienie publiczne do 30.000,00 euro na wykonanie dokumentacji z zakresu ochrony środowiska („Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Nowogrodziec za rok 2013 oraz za okres od 01.07.2013r. do 31.06.2014r.”, „Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy i Miasta Nowogrodziec za lata 2012-2013”, „Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska na lata 2014-2017 z perspektywą na lata 2018-2021”)”

 do dnia 9 września 2014 r. do godziny 12.00 wpłynęły 19 ofert.

 

2. Oferty uznane za zgodne z wymaganiami zawartymi w zaproszeniu do składania ofert podległy ocenie zgodnie z kryteriami określonymi w zapytaniu ofertowym.

 

3. W toku prowadzonego postępowania odrzucono 1 ofertę.

 

4. Zgodnie z przyjętym kryterium wyboru oferenta, którym jest najniższa cena brutto, zamówienie zostanie udzielone firmie:

 

ALBEKO

ul. Niemodlińska 79/22

45-864 Opole

 

za cenę brutto w wysokości 7011,00 zł. (słownie: siedem tysięcy jedenaście złotych 00/100).  

 

Wszystkim wykonawcom dziękujemy za udział w postępowaniu.

 

Burmistrz Nowogrodźca

Robert Relich

 

Strona została udostępniona dnia 2014-10-06 na http://nowogrodziec.bip.gov.pl/ogloszenia/4004_ogloszenie-o-wyborze-oferty.html