Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenia o sesji

WICEPRZEWODNICZĄCY

RADY  MIEJSKIEJ  W  NOWOGRODŹCU

podaje do wiadomości publicznej,

  że w dniu  15 lipca 2024 r.  o godz. 15:30

 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego

w Nowogrodźcu (II p. nr 30)

odbędzie się  

V Sesja Rady Miejskiej w Nowogrodźcu

 

*****************************************************************************************************

Porządek Sesji Rady Miejskiej przewiduje:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z IV sesji Rady Miejskiej.
 4. Informacja Przewodniczącej Rady Miejskiej z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja Burmistrza z działalności w okresie między sesjami wraz z realizacją uchwał podjętych przez Radę Miejską.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał:
 1. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowogrodźcu za 2023 rok;
 2. uchylająca uchwałę Rady Miejskiej w Nowogrodźcu w sprawie przyjęcia do realizacji wieloletniego programu polityki zdrowotnej pn. Program polityki zdrowotnej w obszarze edukacji w zakresie osteoporozy i wczesnego wykrywania osteoporozy w Gminie Nowogrodziec na lata 2023-2025;
 3. w sprawie zawarcia kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nowogrodziec;
 4. w sprawie zmiany Regulaminu organizacyjnego Straży Miejskiej w Nowogrodźcu;
 5. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty oraz rozkładaniu na raty należności pieniężnych Gminy Nowogrodziec, jej jednostek organizacyjnych oraz instytucji kultury, mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania podmiotów uprawnionych do udzielania tych ulg, a także niedochodzenia małych kwotowo należności o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Nowogrodziec lub jej jednostkom organizacyjnym;
 6. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowogrodziec na 2024 rok;
 7. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Nowogrodziec;
 8. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Szkoły Podstawowej w Wykrotach;
 9. w sprawie rozpatrzenia wniosków Sołtysa wsi Zabłocie.
 1. Wolne wnioski i informacje – sprawy różne.
 2. Zakończenie obrad.

 

Wiceprzewodniczący Rady

(-) Arkadiusz Kosior

Projekty uchwał  Projekty uchwał

Transmisja z obrad dostępna będzie na stronie internetowej  https://transmisjaobrad.info/channels/170/gmina-nowogrodziec/live