Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Korekta nr 2 planu kontroli zarządczej na 2014 r.

Strona archiwalna

 

KOREKTA nr 2

Planu kontroli  zarządczej na 2014 rok

    Na podstawie Zarządzenia Nr 16/2010 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 22 lutego 2010 r. w sprawie określenia sposobu prowadzenia kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Nowogrodźcu i jednostkach organizacyjnych Gminy oraz zasad jej koordynacji ustalam następujący plan kontroli:

L.p.

Nazwa jednostki, wydziału w której planuje się przeprowadzić kontrolę

Termin przeprowadzenia kontroli

 

Rodzaj kontroli

 

Temat kontroli:

1.

Organizacje pozarządowe:

(14 organizacji)

styczeń – luty

2014 r.

problemowa

Prawidłowość rozliczenia dotacji przekazanej  na  wsparcie realizacji  zadań  publicznych  w 2013 r.

2.

Urząd Miejski w Nowogrodźcu

- wszystkie wydziały

marzec 2014 r.

problemowa

Metryki spraw  - przestrzeganie przepisów ustawy  Kodeks  postępowania administracyjnego oraz ustawy Ordynacja podatkowa  w zakresie  prawidłowości zakładania i prowadzenia metryki sprawy.

3.

Urząd Miejski w Nowogrodźcu

-  wszystkie wydziały

Jednostki organizacyjne Gminy Nowogrodziec

kwiecień - maj 2014 r.

problemowa

Udzielanie pomocy publicznej na podstawie ustaw – stwierdzenie występowania pomocy i zastosowanie odpowiedniej  procedury.

4.

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu

czerwiec 2014 r.

sprawdzająca

Kontrola  wykonania zaleceń wydanych przez Audytora wewnętrznego

 w zakresie „ Oceny efektywności i skuteczności realizacji zadań pomocy społecznej w zakresie przyznawania zasiłków oraz funkcjonowania Standardów kontroli zarządczej”

 

5

Zespół Szkół w Nowej Wsi

sierpień 2014 r.

sprawdzająca

 Kontrola  wykonania zaleceń wydanych przez Audytora wewnętrznego

 w zakresie „oceny funkcjonowania Standardów kontroli zarządczej”

 

6.

1. SPZOZ w Nowogrodźcu

Ul. Asnyka 55

(temat kontroli pkt 1)

 

2. Zakład Obsługi Szkół

 w Nowogrodźcu i Przedszkole Niepubliczne „Skrzaty”

 w Czernej - (temat kontroli pkt 2)

wrzesień 2014 r.

problemowa

1. Kontrola gospodarki finansowej.

2. Dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty – kontrola wydatków bieżących i liczby dzieci wg. uchwały Rady Miejskiej w Nowogrodźcu w sprawie dotacji dla niepublicznych  jednostek  systemu  oświaty.

Lp.

Nazwa jednostki, wydziału w której planuje się przeprowadzić kontrolę

Termin przeprowadzenia kontroli

Rodzaj kontroli

Temat kontroli:

7.

SPZZOZ w Nowogrodźcu

Ul. Cicha 4

październik 2014 r.

problemowa

Kontrola gospodarki finansowej.

8.

Szkoła Podstawowa w  Gierałtowie

Szkoła Podstawowa  w Czernej

 

 

listopad 2014 r.

problemowa

1. Przestrzeganie zasad tworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych - prawidłowość naliczenia odpisu,

- przestrzeganie terminu  i wysokości  przekazania środków na rachunek bankowy Funduszu .

 

 

 

Plan kontroli zawiera tematykę ogólną – szczegółowy zakres zostanie  określony zgodnie z § 13 ust.1 Regulaminu kontroli.

 

Burmistrz Nowogrodźca

Robert Relich

 

 

 

Uzasadnienie korekty planu kontroli:

 

       Plan kontroli skorygowano w wyniku bieżących potrzeb kontroli zarządczej mienia jednostki. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych za całość gospodarki finansowej odpowiada kierownik jednostki, w tym za wykonywanie określonych ustawą obowiązków w zakresie kontroli zarządczej. Szeroko rozumiana kontrola zarządcza dotyczy między innymi procesów związanych z gospodarowaniem mienia jednostki. Podstawową formą kontroli mienia jest inwentaryzacja.

 

Zarządzeniem Nr 137/2014 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 30 września 2014 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji  rzeczowych składników mienia zarządzono przeprowadzenie pełnej inwentaryzacji i powołano komisję inwentaryzacyjną – w skład której wchodzi pracownik ds. kontroli wewnętrznej. Wykonanie inwentaryzacji obejmuje termin od 15 października 2014 r. do 15 stycznia 2015 r. – w tym czasie zgodnie z planem kontroli na 2014 r.  zaplanowano  kontrole w 5 jednostkach.

 

Z uwagi na nakładające się w tym samym czasie zadania i obowiązki pracownika ds. kontroli wewnętrznej zaplanowane kontrole wydatków budżetowych w jednostkach oświatowych, tj:  w Szkole Podstawowej  w Gościszowie, w Nowogrodźcu i w Gimnazjum w Nowogrodźcu zostaną przeniesione do wykonania w 2015 r.