Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty w trybie art.19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego.

W dniu 17 maj 2024 r. do Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu wpłynęła oferta złożona przez Ochotnicza Straż Pożarna w Godzieszowie 2023 pn. „Piknik Rodzinny z okazji Dnia Dziecka”.

Wobec powyższego zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu
oraz na stronie internetowej urzędu www.nowogrodziec.pl

Informujemy, że zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty można zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w punkcie obsługi interesanta oraz listownie na adres: Urząd Miejski w Nowogrodźcu, ul. Rynek 1, 59-730 Nowogrodziec tj. w terminie do dnia 24 maja r.

 

  B U R M I S T R Z

              (-)

     Joanna Świder

 

Załączniki :

1. PDFUproszczona Oferta realizacji zadania publicznego.pdf (2,00MB)
2. DOCformularz-do-zglaszania-uwag.doc (34,00KB)