Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała nr 7/2014 Miejskiej Komisji Wyborczej w Nowogrodźcu z dnia 23 października 2014 r.

Uchwała nr 7/2014

Miejskiej Komisji Wyborczej w Nowogrodźcu

 z dnia 23 października 2014 r.

 

w sprawie przyznania numerów listom kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do Rady Miejskiej w Nowogrodźcu zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

 

Na podstawie art. 410 § 7 i 8 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r.- Kodeks Wyborczy ( Dz.U. Nr 21, poz.112, ze zm. [1]) Miejska Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:

 

§ 1

W wyniku przeprowadzonego w dniu 23 października 2014 r. losowania, listom kandydatów komitetów wyborczych, o których mowa w art.410 § 7 – Kodeks wyborczy, przyznano następujące numery:

1.      Listom kandydatów komitetów wyborczych zarejestrowanych w więcej niż jednym okręgu nadaje się następujące numery:

Numer 15- KWW ANDRZEJA Drąg

Numer 16- KWW PIOTRA NIERATKI

Numer 17- KWW ROBERTA RELICHA

Numer 18- KWW PLATFORMA SAMORZĄDOWA PB

Numer 19- KWW REMIGIUSZA BOBER

2.      Listom  kandydatów komitetów wyborczych zarejestrowanych w jednym okręgu nadaje się następujące numery:

Numer 20- KWW NASZA RADA „N”

Numer 21- KWW RYSZARDA JAWORSKIEGO

Numer 22- KWW EWELINY BERLICKIEJ

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Miejska Komisja Wyborcza w składzie:

1.      Krystyna Komar- przewodnicząca                            

(imię i nazwisko, funkcja)

2.      Jan Gębus -z-ca przewodniczącej     

członkowie:

3.      Maria Halina Gajewska                   

4.      Grażyna Anna Kłosowska               

5.      Danuta Orlef                                   

6.      Franciszek Piotr Wojciechowski      

7.      Grażyna Wołoszyn                         

 

[1]Dz.U. z 2011 r. Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147 poz.881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz.849, 951 i 1529 oraz z 2014 r. poz.179, poz. 180 i poz.1072.

JPEGuchwała-nadanie numerow listom.jpeg (116,64KB)
 

Strona została udostępniona dnia 2014-10-24 na http://nowogrodziec.ssdip.bip.gov.pl/ogloszenia/przyznania-numerow-listom-kandydatow-komitetow-wyborczych.html