Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rejestr interpelacji i zapytań

PDFInterpelacja w sprawie interwencji.pdf (620,06KB) PDFOdpowiedź.pdf (392,48KB)


PDFInterpelacja w sprawie wyczyszczenia koryta rzeki Czernej Wielkiej.pdf (495,37KB)PDFOdpowiedź.pdf (433,36KB)


PDFInterpelacja w sprawie przycięcia gałęzi.pdf (277,99KB)PDFOdpowiedź.pdf (413,15KB)


PDFInterpelacja w sprawie montażu lub budowy oświetlenia.pdf (325,58KB)PDFOdpowiedź na interpelację.pdf (476,42KB)


PDFInterpelacja w sprawie wymiany luster drogowych w miejscowości Wykroty.pdf (1,56MB) PDFOdpowiedź.pdf (333,27KB)


PDFZapytanie w sprawie rewitalizacji placu oraz projektu KZN SIM Łużyce.pdf (678,57KB) PDFOdpowiedź na zapytania.pdf (8,57MB)


PDFZapytanie w sprawie parkingu godzin pracy UM zatrudnienia w UM umowy z KG OSP.pdf (610,41KB) PDFOdpowiedź.pdf (2,83MB)


PDFZapytanie w sprawie nowego wozu dla OSP Wykroty oraz budowy przyłącza energetycznego do kaplicy na cmentarzu w Czernej.pdf (467,59KB) PDFOdpowiedź na zapytania.pdf (2,17MB)


PDFZapytanie w sprawie remontu Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Zebrzydowej.pdf (408,01KB) PDFOdpowiedź na zapytanie.pdf (735,32KB)


PDFInterpelacja w sprawie montażu barierek ochronnych.pdf (1,15MB) PDFOdpowiedź.pdf (356,52KB)


PDFZapytania w sprawie gospodarowania nieczystościami ciekłymi.pdf (522,17KB)PDFOdpowiedź.pdf (826,50KB)


PDFInterpelacja w sprawie odbioru zmieszanych odpadów komunalnych.pdf (592,68KB) PDFOdpowiedź.pdf (640,60KB)


PDFInterpelacja w sprawie budowy przystanków - zatok autobusowych przy ul. 1 Maja w Nowogrodźcu.pdf (438,34KB)


PDFInterpelacja w sprawie zmiany organizacji ruchu.pdf (1,52MB) PDFOdpowiedź.pdf (627,43KB)


PDFInterpelacja w sprawie poprawy bezpieczeństwa w rejonie ulic Kolejowej i Adama Mickiewicza w Nowogrodźcu.pdf (316,66KB)


PDFInterpelacja w sprawie poprawy bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ulic H. Sienkiewicza Krótkiej i Ogrodowej w Nowogrodźcu.pdf (306,54KB)


PDFInterpelacja w sprawie wykonania oświetlenia drogi dojazdowej na teren Specjalnej Strefy Ekonomicznej.pdf (547,83KB)


PDFInterpelacja w sprawie zakończenia modernizacji ul. Pocztowej w Wykrotach.pdf (672,01KB)


PDFInterpelacja w sprawie ustawienia barierki ochronnej przy posesji nr 10 ul. Stawowa w Wykrotach.pdf (563,89KB)


PDFInterpelacja w sprawie wykonania przeglądu technicznego podłogi w świetlicy wiejskiej w Wykrotach i podjęcia działań naprawczych.pdf (575,92KB)


PDFInterpelacja w sprawie umycia pojemników do selektywnej zbiórki odpadów w zabudowie wielorodzinnej przy ul. A. Asnyka w Nowogrodźcu.pdf (562,65KB)


PDFZapytania w sprawie rewitalizacji pl. R. Wróblewskiego.pdf (2,72MB)