Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty w trybie art.19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego.

W dniu 29 maja 2024 r. do Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie Integracja i Przyszłość Sołectw Wykroty i Zagajnik pn. „Wesoły Dzień dziecka”.

Wobec powyższego zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu oraz na stronie internetowej urzędu www.nowogrodziec.pl

Informujemy, że zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty można zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w punkcie obsługi interesanta oraz listownie na adres: Urząd Miejski w Nowogrodźcu, ul. Rynek 1, 59-730 Nowogrodziec tj. w terminie do dnia 12 czerwca 2024 r.

B U R M I S T R Z
(-) Joanna Świder

Załączniki
1. PDFOferta.pdf (1,69MB)
2. DOCformularz-do-zglaszania-uwag.doc (33,50KB)