Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki niezabudowanej nr 336/2

Strona archiwalna

 

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Burmistrz  Nowogrodźca

 ogłasza II  przetarg ustny nieograniczony  na sprzedaż działki

 niezabudowanej  nr 336/2 o pow. 0,1042 ha,  położonej w Nowogrodźcu obręb 3

 

1.Księga Wieczysta   JG1B/00014726/6.

2.Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego powyższa działka leży w obszarze   

oznaczonym symbolem 02 MN – teren przeznaczony do  zabudowy mieszkaniowej.

Działka położona przy drodze wylotowej z Nowogrodźca w kierunku Bolesławca, w kompleksie kilkunastu działek, powstającego nowego osiedla mieszkaniowego. Teren płaski z nieznacznym spadkiem południowo-wschodnim, dobrze nasłoneczniony o kształcie regularnym, zbliżonym do prostokąta o prostej linii granic z  dostępnym uzbrojeniem w sieć  elektryczną, wodną, gazową  i telekomunikacyjną.  Dojazd do działki  z ulicy Nowogrodzkiej, drogą o nawierzchni utwardzonej . 

Przez fragment południowej części działki  przebiega gazociąg.                                    

3.Nieruchomość bez obciążeń.

4.Cena wywoławcza nieruchomości do przetargu  wynosi  25.000,00 zł (netto).

5.Forma zbycia: nieruchomość zostanie sprzedana w przetargu ustnym nieograniczonym.

6.Przetarg odbędzie się w dniu  28.11.2014r. o godz. 11.00 w siedzibie urzędu przy ul. Rynek 1 w Nowogrodźcu  (parter sala posiedzeń).

7.Wadium w wysokości  2.500,00 zł należy wpłacić na konto: Bank Zachodni WBK  02 1090 1939 0000 0005 1604 5112 z odpowiednim wyprzedzeniem  tak, aby środki znalazły się na koncie  do dnia  24.11.2014r.

8.Wadium, o którym mowa w p-cie 7 nie dotyczy osób wymienionych w § 5 rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia 14 września  2004r. (Dz.U. Nr 207, poz. 2108).

9.Wadium osoby, która przetarg wygra , zostanie zaliczone na poczet zapłaty za nabywaną nieruchomość, a w przypadku uchylania się od zawarcia umowy wadium przepada na rzecz sprzedającego.

10.Cena nieruchomości  uzyskana  w przetargu  wraz z   23% podatkiem Vat , płatna jednorazowo przed zawarciem umowy  notarialnej.

11.Nabywca pokrywa koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży, okazania granic (na wniosek) oraz koszty sporządzenia umowy notarialnej.

12.Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Nowogrodźcu  pokój nr 5 lub telefonicznie pod numerem 75 738 06 76.

 

 Na sprzedaż nieruchomości w dniu 19.09.2014r. został przeprowadzony I przetarg ustny nieograniczony, zakończony wynikiem negatywnym.


Burmistrz Nowogrodźca

Robert Relich

Strona została udostępniona dnia 2014-10-24 na http://nowogrodziec.ssdip.bip.gov.pl/ogloszenia/ogloszenie-o-przetagu-dz-336-2-n-c-obr-3.html