Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykaz nieruchomości do dzierżawy

Strona archiwalna

 

Burmistrz  Nowogrodźca

ogłasza i podaje do publicznej wiadomości

wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

 

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  (tj. Dz.U. z 2013r., poz.594 ) i art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami  (t.j. Dz. U. z 2014 r. , poz. 518 ze zm.)    

1.Gościszów  -  działka niezabudowana  nr  502/4 o pow. 0,74 ha.      

2.Ociążenia nieruchomości – nieruchomość bez obciążeń.

3. Księga Wieczysta nr JG1B/00015019/4.

4.Zgodnie z planem zagospodarowania  działka leży w obszarze oznaczonym  w części symbolem  34 Mw – tereny zainwestowania wiejskiego i 41 RP-tereny rolne.                   

5.Działka nr 502/4 o pow. 0,74 ha zostanie wydzierżawiona  bezprzetargowo na okres 3 lat,  w celu  polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości  sąsiedniej , według  zasad obowiązujących  w tym  zakresie. 

6.Teren  zostanie wydzierżawiany na cele rolne.

7. 21 dniowy termin wywieszenia wykazu mija  04.12.2014r.

 

Burmistrz Nowogrodźca

Robert Relich

 Strona została udostępniona dnia 2014-11-13 na http://nowogrodziec.bip.gov.pl/ogloszenia/5845_wykaz-nieruchomosci-do-dzierzawy.html