Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykaz nieruchomości do dzierżawy

Strona archiwalna

 

Burmistrz  Nowogrodźca

ogłasza i podaje do publicznej wiadomości

wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

 

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2013r., poz.594 ) i art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami  (t.j. Dz. U. z 2014 r. , poz. 518 ze zm.) oraz Uchwały Nr LIV/404/14 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 4 listopada 2014r.    

 

1.Nowogrodzie obręb 4  -  działka niezabudowana  nr  381/4 o pow. 0,0798 ha.      

2.Ociążenia nieruchomości – nieruchomość bez obciążeń.

3. Księga Wieczysta nr JG1B/00014733/8.

4.Zgodnie z planem zagospodarowania  działka leży w obszarze oznaczonym symbolem 26 U,Z – Teren  istniejących usług i zieleni urządzonej i przeznaczona jest pod usługi.

5.Działka nr 381/4 o pow. 0,0798 ha zostanie wydzierżawiona na okres 25 lat  w  celu  zabudowy i urządzenia myjni samochodowe,  w terminie do dnia 31.08.2015r.

6.Teren  zostanie wydzierżawiany na cele usługowe w przetargu ustnym nieograniczonym.  

7. 21 dniowy termin wywieszenia wykazu mija  04.12.2014r.

 

Burmistrz Nowogrodźca

Robert Relich

 Strona została udostępniona dnia 2014-11-13 na http://nowogrodziec.bip.gov.pl/ogloszenia/5857_wykaz-nieruchomosci-do-dzierzawy.html