Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Budowa sali gimnastycznej w Wykrotach - PYTANIA I ODPOWIEDZI

Strona archiwalna

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.

„Budowa sali gimnastycznej w Wykrotach”

 

Zgodnie z art. 38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.  Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) oferenci złożyli Zamawiającemu następujące zapytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

 

 

Pytanie

Czy Zamawiający wyraża zgodę, na zastosowanie certyfikowanej, systemowej podłogi np. ARIM SPORT/ Double 4.O?

 

Odpowiedź

W budowanej w Wykrotach sali gimnastycznej należy wykonać podłogę spełniającą wymogi SST B.08 pkt. 2.5. Dopuszcza się zastosowanie certyfikowanej, systemowej podłogi, zgodnej z normą PN 14904:2009.

BURMISTRZ                     

Robert Relich      

 

Strona została udostępniona dnia 2014-07-08 na http://nowogrodziec.bip.gov.pl/publiccontracts/view/476