Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Budowa sali gimnastycznej w Wykrotach - PYTANIA I ODPOWIEDZI 2

Strona archiwalna

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.

„Budowa sali gimnastycznej w Wykrotach”

 

Zgodnie z art. 38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.  Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) oferenci złożyli Zamawiającemu następujące zapytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

 

 

Pytanie

Czy Zamawiający zezwala na dopisanie pozycji przedmiarowych do Kosztorysu ofertowego?

 

Odpowiedź

Tak.

 

Pytanie

W specyfikacji technicznej jest informacja, iż: „Materiały użyte do wykonania przedmiotowego zadania zostały wyszczególnione w kosztorysie inwestorskim w dziale „Zestawienie materiałów”. Na stronie nie jest udostępniony taki kosztorys. Jest udostępniony tylko przedmiar, w którym nie jest możliwe wyświetlenie „Zestawienie Materiałów”. Prosimy o udostępnienie kosztorysu inwestorskiego, o którym jest informacja w specyfikacji technicznej.

 

Odpowiedź

Zamawiający udostępnia Zestawienie materiałów Instalacji elektrycznej.

 

BURMISTRZ                              

Robert Relich                            

Załączniki

PDFZestawienie materiałów.pdf (21,41KB)
Strona została udostępniona dnia 2014-07-23 na http://nowogrodziec.bip.gov.pl/publiccontracts/view/479