Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

SESJA XXXIII

1.

Uchwała Nr XXXIII/260/05 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 17 czerwca 2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie  bonifikaty od ceny nieruchomości sprzedawanych spółdzielniom mieszkaniowym w związku z ustanowieniem na rzecz członków spółdzielni odrębnej własności lokali lub z przeniesieniem na członków spółdzielni własności lokali

PDFuchwała nr 260 (63,01KB)

2.

Uchwała Nr XXXIII/261/05 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 17 czerwca 2005 r. w sprawie bezprzetargowej sprzedaży nieruchomości

PDFuchwała nr 261 (57,74KB)

3.

Uchwała Nr XXXIII/262/05 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 17 czerwca 2005r. w sprawie bezprzetargowego zbycia nieruchomości zabudowanej

PDFuchwała nr 262 (59,19KB)

4.

UCHWAŁA NR XXXIII/263/05 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 17 czerwca 2005r. w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego.

PDFuchwała nr 263 (57,77KB)

5.

UCHWAŁA NR XXXIII/264/05 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 17 czerwca 2005r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego.

PDFuchwała nr 264 (58,52KB)

6.

Uchwała Nr XXXIII/265/05 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 17 czerwca 2005 r. w sprawie zamiany nieruchomości

PDFuchwała nr 265 (57,91KB)

7.

Uchwała Nr XXXIII/266/05 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 17 czerwca 2005 r. w sprawie nabycia nieruchomości

PDFuchwała nr 266 (56,98KB)

8.

Uchwała Nr XXXIII/267/05 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 17 czerwca 2005 r. w sprawie nabycia nieruchomości

PDFuchwała nr 267 (56,60KB)

9.

UCHWAŁA NR XXXIII / 268 / 05 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 17 czerwca 2005 r. w sprawie odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego Zebrzydowa w obrębie Czerna gmina Nowogrodziec

PDFuchwała nr 268 (48,90KB)

10.

UCHWAŁA NR XXXIII / 269 / 05 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 17 czerwca 2005r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowogrodziec

PDFuchwała nr 269 (48,07KB)

11.

UCHWAŁA NR XXXIII / 270 / 05 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 17 czerwca 2005r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowogrodziec

PDFuchwała nr 270 (47,43KB)

12.

UCHWAŁA NR XXXIII / 271 / 05 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 17 cze rwca 2005r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowogrodziec

PDFuchwała nr 271 (48,00KB)

13.

UCHWAŁA NR XXXIII / 272 / 05 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 17 czerwca 2005r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXX/252/05 z dnia 30. marca 2005r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod modernizację kolei w obrębie wsi: Zebrzydowa, Nowa Wieś,Czerna i Kierżno

PDFuchwała nr 272 (63,20KB)

14.

UCHWAŁA NR XXXIII/273/05 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 17 czerwca 2005r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod modernizację kolei w obrębie wsi: Zebrzydowa, Nowa Wieś, Czerna i Kierżno

PDFuchwała nr 273 (134,98KB)

15.

Uchwała nr XXXIII/274/05 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 17 czerwca 2005 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia i wartości jednego punktu w tabeli wynagrodzeń Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu

PDFuchwała nr 274 (59,31KB)

16.

Uchwała nr XXXIII/275/05 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 17 czerwca 2005 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia w pomocy społecznej przyznanych w formie posiłku 

PDFuchwała nr 275 (58,09KB)

17.

UCHWAŁA NR XXXIII/276/05 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 17 czerwca 2005 roku w sprawie powołania do Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowogrodźcu

PDFuchwała nr 276 (63,00KB)

18.

UCHWAŁA NR XXXIII/277/05 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 17 czerwca 2005 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowogrodźcu

PDFuchwała nr 277 (65,93KB)

19.

Uchwała nr XXXIII/278/05 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 17 czerwca 2005 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji zajęć nauczycielom, którym powierzono funkcje kierownicze w szkołach i placówkach oświatowych, a także określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, logopedów, psychologów, jak również rozliczania różnych wymiarów pensu, w ramach jednego etatu.

PDFuchwała nr 278 (65,38KB)

20.

Uchwała nr XXXIII/279/05 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 17 czerwca 2005 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy i miasta.

PDFuchwała nr 279 (58,50KB)

informację wytworzył(a): Jolanta Janeczko
za treść odpowiada: Jolanta Janeczko
data wytworzenia: 22.07.2005r.