Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Budowa zbiornika bezodpływowego oraz kanalizacji sanitarnej w Godzieszowie na działkach nr 518/39 i 519/4 - Pytania i Odpowiedzi

Strona archiwalna

 

WYKONAWCY

Dotyczy: zamówienia publicznego pn. „Budowa zbiornika bezodpływowego oraz kanalizacji sanitarnej w Godzieszowie na działkach nr 518/39 i 519/4”

Zgodnie z art. 38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.  Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity  Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) oferenci złożyli Zamawiającemu następujące zapytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

 

Pytanie nr 1

Czy przedmiotem zamówienia jest ponowna zabudowa krawężników i obrzeży betonowych które wg przedmiaru, stanowiącego integralną część SIWZ, w poz. 1 i 2 są rozebrane? Jeżeli tak to: czy Inwestor przewiduje zabudowę nowych materiałów czy materiałów z rozbiórki?

Odpowiedź:

W zakres przedmiotu niniejszego zamówienia wchodzi rozebranie istniejących krawężników i obrzeży betonowych oraz ich odtworzenie polegające na ponownej zabudowie nowymi materiałami (krawężnikami i obrzeżami betonowymi).

 

Pytanie nr 2

Prosimy o przedstawienie opisu lub graficznego rozwiązania zamontowania dwóch zbiorników bezodpływowych V=25m3. Załączony do SIWZ rysunek szczegółowy zbiornika bezodpływowego (rys. nr 15), jak również opis techniczny mówi jednym zbiorniku o pojemności 50m3. Jedynie w przedmiarze poz. 38 mowa jest o zamontowaniu dwóch zbiorników, a STWiOR prezentuje również montaż  dwóch zbiorników o poj. 25m3 każdy. 

Odpowiedź:

Niniejsze zamówienie obejmuje budowę jednego zbiornika bezodpływowego o poj. 50m3 Zamawiający dopuszcza zabudowę dwóch połączonych ze sobą zbiorników o pojemności po 25 m3 każdy. Zamawiający dopuszcza zbiornik bezodpływowy wykonany z żelbetu lub tworzywa sztucznego. Zamawiający nie narzuca gabarytów zbiorników. Pokrywy i wyloty wentylacji zbiornika należy usytuować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

Pytanie nr 3

Czy przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie terenu nad projektowanymi do zabudowy zbiornikami bezodpływowymi? W  projekcie zagospodarowania terenu pokazano utwardzony teren nad zbiornikami, z przedmiaru to nie wynika.

Odpowiedź:

Tak. Przedmiotem zamówienia jest również utwardzenie terenu nad projektowanym zbiornikiem bezodpływowym, zgodnie z projektem zagospodarowania terenu (rys. 1.2) – utwardzenie powierzchni 225m2 kostką brukową .

 

Pytanie nr 4

W związku z zamianą przez Zamawiającego zbiornika bezodpływowego o pojemności 50m3 zaprojektowanego jako zbiornik żelbetowy  na dwa zbiorniki tworzywowe o pojemności  czynnej po 25m3 każdy to proszę o podanie gabarytów zbiorników tj. średnica i długość oraz wysokość części włazowej wraz ze średnicą tzw. komina od powierzchni górnej zbiornika.

Odpowiedź:

Niniejsze zamówienie obejmuje budowę jednego zbiornika bezodpływowego o poj. 50m3 Zamawiający dopuszcza zabudowę dwóch połączonych ze sobą zbiorników o pojemności po 25 m3 każdy. Zamawiający dopuszcza zbiornik bezodpływowy wykonany z żelbetu lub tworzywa sztucznego. Zamawiający nie narzuca gabarytów zbiorników. Pokrywy i wyloty wentylacji zbiornika należy usytuować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

Pytanie nr 5

W jakiej klasie SN mają być zastosowane zbiorniki tworzywowe np.: klasa SN 2 oraz wyjaśnienie co do normy technicznej produkowanych zbiorników ponieważ przedstawiona prze Zamawiającego techniczna norma europejska PN-EN 12566-3:2005+A1:2009  dotyczy osadników gnilnych i oczyszczalni ścieków gdzie tymczasem są to zbiorniki bezodpływowe.

Odpowiedź:

W treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia mylnie podano normę dla zbiornika bezodpływowego. Dostawca zbiornika zobowiązany jest dostarczyć dokumenty potwierdzające dopuszczenie zbiornika do obrotu zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych oraz na podstawie ustawy o systemie oceny zgodności tj. m.in. aprobaty, atesty, deklaracje zgodności, certyfikaty oraz zapewnić poprawne dobranie odpowiedniej klasy SN zbiornika do występujących warunków jego posadowienia.

 

Pytanie nr 6

Czy zbiorniki mają być bezpośrednio zamontowane na płycie fundamentowej, jeśli tak to czy muszą być przymocowane do płyty tzw. szelkam-opaskami w celu nie wypierania przez wody gruntowe znajdujące się w strefie ich posadowienia.

Odpowiedź:

Zgodnie z projektem budowlanym w przypadku montażu zbiornika w miejscach, gdzie poziom wód gruntowych jest wysoki (tj. powyżej dna zbiornika) warunki stabilności zbiornika w odniesieniu do ciśnienia wywieranego przez wodę powinny być wskazane w instrukcji producenta.

 

Pytanie nr 7

Jak ma być rozwiązana informacja dotycząca bieżącego stanu napełnienia zbiorników ściekami bytowymi. Czy mają być czujniki  elektroniczne czy też wystarczą zwykłe pływaki połączone z listwą zewnętrzną. 

Odpowiedź:

Zamawiający nie przewiduje pomiaru napełnienia zbiornika.

 

 

Powyższe wyjaśnienia stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i należy je uwzględnić w cenie ofertowej.

 

Zatwierdził:                       

BURMISTRZ                       

Robert Relich                     

Strona została udostępniona dnia 2014-08-20 na http://nowogrodziec.bip.gov.pl/publiccontracts/view/569