Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

DOWÓZ UCZNIÓW DO JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Z PODZIAŁEM NA DWA ZADANIA - Modyfikacja SIWZ.

Strona archiwalna

 

WYKONAWCY

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. Dowóz uczniów do jednostek oświatowych
w roku szkolnym 2014/2015 z podziałem na dwa zadania”

zadanie 2 „Dowóz uczniów do Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych
w Bolesławcu w roku szkolnym 2014/2015”

 

W nawiązaniu do art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 roku, Nr 113, poz. 759 ze zm.) Zamawiający modyfikuje treść SIWZ w następujący sposób:

 

I. W SIWZ jest (stan przed modyfikacją):

 

ROZDZIAŁ 9 - WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW

 

9.1.2. Wykonawca na dzień podpisania umowy musi dysponować zezwoleniem na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym na trasach opisanych w SIWZ oraz okazać je do wglądu na żądanie Zamawiającego.

 

W SIWZ ma być (stan po modyfikacji):

 

Zapis zostaje usunięty.

 

W pozostałym zakresie SIWZ pozostaje niezmieniona.

Modyfikacja zostanie dołączona do specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będzie stanowić jej integralną część.

 

Zatwierdził:                      

BURMISTRZ                     

Robert Relich  

Strona została udostępniona dnia 2014-08-29 na http://nowogrodziec.bip.gov.pl/publiccontracts/view/570