Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Budowa zbiornika bezodpływowego oraz kanalizacji sanitarnej w Godzieszowie - Wyniki postępowania.

Strona archiwalna

 

Dotyczy: zamówienia publicznego nr ZP.271.13.2014 na wykonanie zadania pod nazwą: „Budowa zbiornika bezodpływowego oraz kanalizacji sanitarnej w Godzieszowie na działkach nr 518/39 i 519/4”.

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) Zamawiający informuje, że w ww. postępowaniu, za najkorzystniejszą uznano ofertę nr 3:

 

Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych INSBUD Sp. z o.o.

ul. Podwale 12a, 59-900 Zgorzelec

 

W kryterium „cena” oferta  uzyskała 100 punktów.

Oferty złożone w postępowaniu Zamawiający poddał ocenie merytorycznej na podstawie kryteriów oceny ofert podanych w ogłoszeniu i SIWZ. Jedynym kryterium wyboru oferty była cena (100%) .

W wyniku oceny dokonanej zgodnie z zasadami  - wzorem określonym w SIWZ Wykonawcy uzyskali następujące ilości punktów: 

 

Numer oferty

Nazwa (adres) Wykonawcy

Liczba uzyskanych punktów

1

Hydro – Tech Sp. z o.o.

ul. Młyńska 3a, 59-700 Bolesławiec

91,64

2

Zakład Budownictwa Wodno – Inżynieryjnego Edward Górski

Piotrowice 100, 59-424 Jawor

72,94

3

Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych INSBUD Sp. z o.o.

ul. Podwale 12a, 59-900 Zgorzelec

 

100,00

 

BURMISTRZ                   

Robert Relich         

Strona została udostępniona dnia 2014-10-11 na http://nowogrodziec.bip.gov.pl/publiccontracts/view/678