Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenia o sesjach

PRZEWODNICZĄCY

RADY  MIEJSKIEJ  W  NOWOGRODŹCU

Podaje do wiadomości publicznej,

że w dniu 14 listopada 2018 r.  o godz. 14:30

 w sali konferencyjnej Domu Kultury „PROMYK”

w Nowogrodźcu ul. Rynek 20

odbędzie się  

LX Sesja Rady Miejskiej w Nowogrodźcu

 

*****************************************************************************************************

Porządek Sesji Rady Miejskiej przewiduje:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku dziennego obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z LIX sesji Rady Miejskiej.
 4. Informacja Burmistrza z działalności w okresie między sesjami wraz z realizacją uchwał podjętych przez Radę Miejską.
 5. Informacja dotycząca analiz oświadczeń majątkowych.
 6. Wnioski i interpelacje.
 7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał:
 1. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy i Miasta Nowogrodziec z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019;
 2. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na 2019 rok;
 3. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości;
 4. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych;
 5. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowogrodziec na 2018 rok;
 6. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Nowogrodziec.
 1. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje.
 2. Sprawy różne i zakończenie obrad.

 

 

Przewodnicząca Rady

 

(-) Antonina Szelechowicz