Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykaz nieruchomości do dzierżawy

Strona archiwalna

 

Burmistrz  Nowogrodźca

ogłasza i podaje do publicznej wiadomości

wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

 

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  (tj. Dz.U. z 2013r., poz.594 ) i art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami  (t.j. Dz. U. z 2014 r. , poz. 518 ze zm.)    

1.Wykroty  - część  działki niezabudowanej  nr  1268 o pow. 4,50 ha.     

2.Ociążenia nieruchomości – nieruchomość bez obciążeń.

3. Księga Wieczysta nr JG1B/00037367/8.

4.Zgodnie z planem zagospodarowania  działka leży w obszarze oznaczonym symbolem SGA 04 P/S, KK i 05 S w strefie aktywności gospodarczej.                  

5.Część działki nr 1268 o pow. 4,5 ha zostanie wydzierżawione na okres 3 lat w formie   bezprzetargowej,  według  zasad obowiązujących  w tym  zakresie. 

6.Teren  zostanie wydzierżawiany na cele rolne.

7. 21 dniowy termin wywieszenia wykazu mija  08.01.2015r.

Burmistrz Nowogrodźca

Robert Relich