Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

wykaz nieruchomości do dzierżawy

Strona archiwalna

 

Burmistrz  Nowogrodźca

ogłasza i podaje do publicznej wiadomości

wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  (tj. Dz.U. z 2013r., poz.594 ) i art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami  (t.j. Dz. U. z 2014 r. , poz. 518 ze zm.)    

1.Wykroty  - działka niezabudowana  nr  892/8 o pow. 0,5656 ha.     

2.Ociążenia nieruchomości – nieruchomość bez obciążeń.

3. Księga Wieczysta nr JG1B/00015095/0.

4.Zgodnie z planem zagospodarowania  działka leży w obszarze oznaczonym symbolem  12 US,MU- Projektowany zespół usługowo-składowy i budownictwa mieszkaniowego.                  

5.Działka nr 892/8 o pow.0,5656 ha zostanie wydzierżawione na okres 3 lat w formie   bezprzetargowej na cele rolne ,  według  zasad obowiązujących  w tym  zakresie. 

6.Ustalony w negocjacjach czynsz  dzierżawny płatny rocznie przy II racie podatku rolnego  licząc od roku zawarcia umowy.

7. Działka zostanie wydzierżawiona  na cele rolne.

8. 21 dniowy termin wywieszenia wykazu mija  08.01.2015r.

Burmistrz Nowogrodźca

Robert Relich