Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenia o sesjach

PRZEWODNICZĄCA

RADY  MIEJSKIEJ  W  NOWOGRODŹCU

Podaje do wiadomości publicznej,

że w dniu 8 stycznia 2015 r.  o godz. 13:00

 w sali konferencyjnej Domu Kultury PROMYK

w Nowogrodźcu ul. Rynek 20

odbędzie się  

IV Sesja Rady Miejskiej w Nowogrodźcu

 

***********************************************************************

 

Porządek Sesji Rady Miejskiej przewiduje:

 

 

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku dziennego obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z III sesji Rady Miejskiej.
 4. Informacja Burmistrza z działalności w okresie między sesjami wraz z realizacją uchwal podjętych przez Radę Miejską.
 5. Wnioski i interpelacje.
 6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec na 2015 rok:
 1. odczytanie projektu uchwały budżetowej,
 2. odczytanie opinii Komisji Rady,
 3. odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu o projekcie uchwały budżetowej,
 4. przedstawienie stanowiska Burmistrza w sprawie opinii właściwej Komisji Budżetowej,
 5. dyskusja nad wniesionymi poprawkami i autopoprawkami Burmistrza i ich przegłosowanie,
 6. głosowanie uchwały budżetowej.
 1. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Nowogrodziec.
 2. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje.
 3. Zakończenie obrad.

 

 

 

Przewodnicząca Rady

 

(-) Antonina Szelechowicz