Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

SESJA XLIII

 

1. Uchwała Nr XLIII/317/05 Rady Miejskiej Nowogrodziec z dnia 30 grudnia 2005 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy i miasta na 2005 rok

PDFUchwała XLIII_317_2005.pdf (120,93KB)

 

 

2.

Uchwała Nr XLIII/318/05 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 30 grudnia 2005r. w sprawie wyboru banku do wykonywania bankowej obsługi budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec.

PDFUchwała nr XLIII_318_05.pdf (61,18KB)

 

3.

Uchwała Nr XLIII/319/05 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 30 grudnia 2005 roku w sprawie upoważnienia Burmistrza Nowogrodźca do zaciągnięcia zobowiązania wekslowego na 2006 rok z przeznaczeniem na realizacje zadań bieżących gminy 

PDFUchwała XLIII_319_2005.pdf (59,29KB)

 

4.

Uchwała Nr XLIII/320/05 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 30 grudnia 2005r. w sprawie przyjęcia "Planu urządzeniowo – rolnego Gminy Nowogrodziec"

PDFUchwała nr XLIII_320_05.pdf (58,25KB)

 

5.

Uchwała Nr XLIII/321/05  Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 30 grudnia 2005 w sprawie uchwalenia „Programu Ochrony Środowiska    dla  Miasta  i  Gminy Nowogrodziec  na  lata  2005 – 2012 wraz  z  Planem  Gospodarki  Odpadami”

PDFUchwała nr XLIII_321_05.pdf (60,17KB)

 

6.

Uchwała Nr XLIII/322/05 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie przyjęcia darowizny

PDFUchwała nr XLIII_322_05.pdf (56,60KB)

 

7.

Uchwała Nr XLIII/323/05 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości

PDFUchwała nr XLIII_323_05.pdf (58,98KB)

 

8.

Uchwała Nr XLIII/324/05 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 30 grudnia 2005r. w sprawie zasad korzystania ze świetlic wiejskich stanowiących własność Gminy Nowogrodziec

PDFUchwała nr XLIII_324_05.pdf (60,10KB)

utraciła moc 23 lutego 2018 r. uchwałą nr XLIX/335/18

 

9.

 

_zalacznik_

 

10.

Uchwała nr XLIII/326/05 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego zespołu produkcyjnego „Za torami” w obrębie Wykroty gmina Nowogrodziec

PDFUchwała nr XLIII_326_05.pdf (63,85KB)

 

11.

Uchwała nr XLIII/327/05 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego „Maria III-I” oraz dawnego obszaru górniczego „Maria III” w gminie Nowogrodziec

PDFUchwała nr XLIII_327_05.pdf (49,46KB)

 

12.

Uchwała nr XLIII/328/05 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji stałych Rady Miejskiej w Nowogrodźcu na 2006 rok

PDFUchwała nr XLIII_328_05.pdf (60,19KB)

 

13.

Uchwała Nr XLIII/329/05 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 30 grudnia 2005 roku w sprawie wydatków budżetu gminy i miasta, które w 2005 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego 

PDFUchwała XLIII_329_2005.pdf (68,59KB)

 

14.

Uchwała Nr XLIII/330/05 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 30 grudnia 2005 roku w sprawie zmian w Uchwale Nr III/23/02 Rady Gminy i Miasta Nowogrodziec z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na zadania
inwestycyjne 

PDFUchwała XLIII_330_2005.pdf (113,24KB)

 

15.

Uchwała nr XLIII/331/05 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy i Miasta Nowogrodziec z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami uprawnionymi prowadzącymi
działalność pożytku publicznego na rok 2006

PDFUchwała nr XLIII_331_05.pdf (56,47KB)
PDFzałącznik do Uchwały nr XLIII_331_05.pdf (87,52KB)

 

16.

Uchwała nr XLIII/332/05 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX/300/05 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 07 października 2005 r. w sprawie Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowogrodźcu

PDFUchwała nr XLIII_332_05.pdf (49,85KB)

 

17.

Uchwała nr XLIII/333/05 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie zmiany Uchwały nr IX/91/03 Rady Gminy i Miasta Nowogrodziec z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie nawiązania współpracy partnerstwa miast kaolinu 

PDFUchwała nr XLIII_333_05.pdf (57,32KB)

 

18.

Uchwała Nr XLIII/334/05 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 30 grudnia 2005 r.w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagradzania zasadniczego oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokości i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych oświaty w gminie i mieście Nowogrodziec

PDFUchwała nr XLIII_334_05.pdf (61,15KB)
PDFzałacznik do uchwały XLIII_334_05.pdf (152,11KB)

informację wytworzył(a): Jolanta Janeczko
za treść odpowiada: Jolanta Janeczko
data wytworzenia: 01.02.2006