Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Bieżące utrzymanie dróg na terenie Gminy Nowogrodziec - Wyniki postępowania

Strona archiwalna

 

Dotyczy: zamówienia publicznego nr ZP.271.1.2015 na wykonanie zadania pod nazwą: „Bieżące utrzymanie dróg na terenie Gminy Nowogrodziec”.

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) Zamawiający informuje, że w ww. postępowaniu, za najkorzystniejszą uznano ofertę nr 2:

USŁUGI REMONTOWO – BUDOWLANE

I TRANSPORT Józef Michalik

Kościelniki Dolne 9

59-800 Lubań

Oferta uzyskała najwyższą ilość punktów po zsumowaniu punktacji za wszystkie kryteria oceny ofert.

Oferty złożone w postępowaniu Zamawiający poddał ocenie merytorycznej na podstawie kryteriów oceny ofert podanych w ogłoszeniu i SIWZ.

W wyniku oceny dokonanej zgodnie z zasadami  - wzorem określonym w SIWZ Wykonawcy uzyskali następujące ilości punktów: 

Numer oferty

Nazwa (adres) firmy

Punkty uzyskane w każdym z kryteriów oceny ofert

Łączna liczba uzyskanych punktów

 

1

 

Firma Produkcyjno – Usługowo – Handlowa “RICARDO” Ryszrad Droszcz

ul. Górnicza 35

59-900 Zgorzelec

 

Cena dostawy wraz z wbudowaniem 1 tony masy bitumicznej z mechanicznym wycinaniem i uszczelnianiem krawędzi masą asfaltową – 12,03 pkt

Cena dostawy wraz z wbudowaniem 1 tony kamienia łamanego 31,5 -63 mm w tym: miałowaniem oraz walcowaniem – 11,88 pkt

Cena dostawy 1 tony kamienia łamanego 31,5-0,63 mm – 7,25 pkt

Cena dostawy 1 tony masy bitumicznej wraz z wbudowaniem na podbudowie z kamienia – 5,00 pkt

Stawka 1 roboczogodziny pracownika – 8,40 pkt

Stawka 1 godziny pracy samochodu samowyładowczego min. 10 ton – 5,00 pkt

Stawka 1 godziny pracy koparki (łyżka koparki o pojemności min. 0,6 m³) – 10,00 pkt

Stawka 1 godziny pracy ładowarki (łyżka ładowarki o pojemności min. 1,4 m³) – 2,5 pkt

Stawka 1 godziny pracy samochodu dostawczego – 3,33 pkt

Stawka 1 godziny pracy równiarki – 2,40 pkt

 

Czas reakcji – 2 pkt

 

69,79

 

 

2

 

USŁUGI REMONTOWO – BUDOWLANE I TRANSPORT Józef Michalik

Kościelniki Dolne 9

59-800 Lubań

 

Cena dostawy wraz z wbudowaniem 1 tony masy bitumicznej z mechanicznym wycinaniem i uszczelnianiem krawędzi masą asfaltową – 19,00 pkt

Cena dostawy wraz z wbudowaniem 1 tony kamienia łamanego 31,5 -63 mm w tym: miałowaniem oraz walcowaniem – 19,00 pkt

Cena dostawy 1 tony kamienia łamanego 31,5-0,63 mm – 10,00 pkt

Cena dostawy 1 tony masy bitumicznej wraz z wbudowaniem na podbudowie z kamienia – 10,00 pkt

Stawka 1 roboczogodziny pracownika – 10,00 pkt

Stawka 1 godziny pracy samochodu samowyładowczego min. 10 ton – 5,00 pkt

Stawka 1 godziny pracy koparki (łyżka koparki o pojemności min. 0,6 m³) – 10,00 pkt

Stawka 1 godziny pracy ładowarki (łyżka ładowarki o pojemności min. 1,4 m³) – 5,00 pkt

Stawka 1 godziny pracy samochodu dostawczego – 5,00 pkt

Stawka 1 godziny pracy równiarki – 5,00 pkt

 

Czas reakcji – 2,00 pkt

 

100,00

 

3

 

Zakład Budowy Dróg i Mostów „ANBUD” Anna Twradochleb

ul. Kamienna 2

59-600 Lwówek Śląski

 

Cena dostawy wraz z wbudowaniem 1 tony masy bitumicznej z mechanicznym wycinaniem i uszczelnianiem krawędzi masą asfaltową – 10,03 pkt

Cena dostawy wraz z wbudowaniem 1 tony kamienia łamanego 31,5 -63 mm w tym: miałowaniem oraz walcowaniem – 10,48 pkt

Cena dostawy 1 tony kamienia łamanego 31,5-0,63 mm – 7,25 pkt

Cena dostawy 1 tony masy bitumicznej wraz z wbudowaniem na podbudowie z kamienia – 7,14 pkt

Stawka 1 roboczogodziny pracownika – 3,36 pkt

Stawka 1 godziny pracy samochodu samowyładowczego min. 10 ton – 4,44 pkt

Stawka 1 godziny pracy koparki (łyżka koparki o pojemności min. 0,6 m³) – 6,00 pkt

Stawka 1 godziny pracy ładowarki (łyżka ładowarki o pojemności min. 1,4 m³) – 2,08 pkt

Stawka 1 godziny pracy samochodu dostawczego – 1,43 pkt

Stawka 1 godziny pracy równiarki – 1,6 pkt

 

Czas reakcji – 2,00 pkt

 

55,81

Burmistrz Nowogrodźca

Robert Relich