Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Samodzielne stanowisko ds. kontroli i zamówień publicznych

 

 

Anna Jaworska

Samodzielne stanowisko

ds. kontroli i zamówień publicznych

tel. 75 7380678

a.jaworska@nowogrodziec.pl

 

 

Do zadań samodzielnego stanowiska do spraw kontroli i zamówień publicznych należy:

       Zamówienia publiczne:

1) ustalanie trybów zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych,

2) przygotowywanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,

3) przygotowywanie i publikowanie ogłoszeń o zamówieniach publicznych,

4) prowadzenie dokumentacji podstawowych czynności związanych z postępowaniem,

5) prowadzenie rejestru zamówień publicznych i umów,

Kontrola:

  1. kontrola wewnętrzna Urzędu na zlecenie Burmistrza,

  2. kontrola wewnętrzna Jednostek Organizacyjnych na zlecenie Burmistrza,

  3. kontrola wewnętrzna Jednostek Pomocniczych na zlecenie Burmistrza,

  4. rekontrola zaleceń pokontrolnych, raportowanie ustaleń i zaleceń pokontrolnych do Burmistrza,

  5. współpraca z organami kontroli zewnętrznej,

  6. planowanie szkoleń i szkolenia Pracowników w uzgodnieniu z Sekretarzem na podstawie analizy zaleceń pokontrolnych,

  7. występowanie z wnioskami do Burmistrza w sprawie ustalenia kary przewidzianej w prawie pracy za naruszenie bądź nieprzestrzeganie przepisów prawa powszechnie obowiązujących,

  8. występowanie z wnioskami do Burmistrza w sprawie zawiadomienia organów kontroli (Regionalnej Izby Obrachunkowej, Policji i Prokuratury, Organów Inspekcji Kontrolnych) w uzasadnionych przypadkach podejrzenia o popełnieniu przestępstwa.

Zadania kontrolne realizowane będą na podstawie kryterium legalności, celowości, rzetelności, gospodarności.