Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykaz nieruchomości do dzierżawy z dnia 19.03.2015r.

Strona archiwalna

 

Burmistrz  Nowogrodźca

ogłasza i podaje do publicznej wiadomości

wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

 

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj.Dz.U. z 2013r., poz.594 ) i art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami  (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 518 ze zm.).   

1.Nowogrodziec obr. 4   - część działki  nr 428/26  przy posesji Rynek 12 tj.

- budynek gospodarczy o pow. 31,05 m²

- budynek gospodarczy wraz z częścią gruntu  o pow. 55 m² (budynek 16 m², grunt 39 m²)

2.Ociążenia nieruchomości – dostęp do nieruchomości  z ulicy Krótkiej ,  przez posesję przy budynku  Rynek 12 w Nowogrodźcu. Umowy dzierżawy do dnia 30.06.2015r.

3. Księga Wieczysta nr JG1B/00014733/8

4.Zgodnie z planem zagospodarowania  nieruchomość leży w obszarze  przeznaczonym  pod wewnętrzną drogę osiedlową i miejsca parki

5. Nieruchomość lub jej części  zostaną wydzierżawione  w celu polepszenia warunków korzystania z nieruchomości sąsiedniej  zabudowanej budynkiem Rynek 12 w Nowogrodźcu, na rzecz dotychczasowych dzierżawców,  według  zasad obowiązujących  w tym  zakresie. 

6.Nieruchomośc lub jej części zostaną wydzierżawiane po terminie obowiązywania obecnych umów,  do dnia 30.06.2016r. ,  na cele inne niż rolne, nie związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, według stawki czynszu ustalonej w negocjacjach.

7. 21 dniowy termin wywieszenia wykazu mija  09.04.2015r.

 

Burmistrz Nowogrodźca

Robert Relich