Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykaz nieruchomości do sprzedaży z dnia 19.03.2015r.

Strona archiwalna

 

Burmistrz Nowogrodźca

zatwierdza i podaje do publicznej wiadomości

wykaz nieruchomości  przeznaczonych do sprzedaży

        Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.      z 2013r, poz.594 ze zm.), art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t..j. Dz. U. z 2014r., poz.518 ze zm. ) oraz Uchwały Nr XXXIX/269/08  Rady  Miejskiej w  Nowogrodźcu  z dnia  30 grudnia 2008r.

1 Nowogrodziec obręb 2  -  działka  niezabudowana   nr  620  o pow. 0,1085 ha

 Działka o kształcie regularnym zbliżonym do prostokąta o prostej linii granic, położona w  pośredniej strefie miasta, w kompleksie kilkunastu działek przy ul. Leśnej. Teren płaski  z nieznacznym spadkiem północno-zachodnim, dobrze nasłoneczniony, Dojazd do działki z ulicy o nawierzchni utwardzonej.   

2  Nieruchomość bez obciążeń.

3.Księga Wieczysta  JG1B/00016852/2

4.Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość leży w obszarze  oznaczonym  symbolem  32 MN teren istniejącej i projektowanej zabudowy mieszkaniowej 

5.Forma zbycia nieruchomości – działka zostanie sprzedana w formie przetargu ustnego  nieograniczonego.

6.Cena nieruchomości ustalona przez biegłego wynosi  38.630,00 zł. (bez Vat)

7.Wysokość opłat i terminy ich wnoszenia –   cena nieruchomości uzyskana w przetargu wraz z  23 %   podatkiem Vat, płatna jednorazowo przed podpisaniem umowy notarialnej.

8. 21 dniowy termin wywieszenia wykazu,  mija  09.04.2015r.

9.Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu przedmiotowej nieruchomości, winny złożyć wniosek o jej nabycie w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego  wykazu, tj. do dnia  30.04.2015r.

 

Burmistrz Nowogrodźca

Robert Relich