Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykaz nieruchomości do dzierżawy z dnia 19.03.2015r.

Strona archiwalna

 

Burmistrz  Nowogrodźca

ogłasza i podaje do publicznej wiadomości

wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013r., poz.594 ze zm.), art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami  (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 5181 ze zm.) oraz Uchwały Nr VI/20/15 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 09 lutego 2015r.   

1.Zabłocie  -  działka niezabudowanej  nr  61/1 o pow. 0,7411 ha.      

2.Ociążenia nieruchomości – umowa dzierżawy do dnia 22.07.2016r.

3. Księga Wieczysta nr JG1B/00043252/4

4.Zgodnie z planem zagospodarowania  działka leży w obszarze zainwestowania wiejskiego, oznaczonym symbolem 07 RP,Mw.                   

5. Nieruchomość  zostanie wydzierżawiona dotychczasowemu dzierżawcy na okres 15 lat, po terminie obowiązywania dotychczasowej umowy , według  zasad obowiązujących  w tym  zakresie,  za czynsz ustalony w negocjacjach.

6. Działka zostanie wydzierżawiana na cele rolne.

7. 21 dniowy termin wywieszenia wykazu mija  09.04.2015r.

 

Burmistrz Nowogrodźca

Robert Relich