Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

II przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę dz. 309

Strona archiwalna

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Burmistrz  Nowogrodźca

ogłasza II przetarg ustny nieograniczony

 na  dzierżawę działki nr 309 o pow. 3,0764 ha,  położonej w Nowogrodźcu obręb 1   

 

1.Księga wieczysta nr JG1B/00015137/7

2.Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego działka leży w obszarze oznaczonym symbolem  37 P,S- teren  projektowanej zabudowy produkcyjno-składoweji usługowej.

3.Działka zostanie wydzierżawiona na okres 3 lat na cele rolne.

4.Nieruchomośc bez obciążeń.

5.Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego do przetargu wynosi  600,00 zł.

6. Przetarg odbędzie się w dniu  10.04.2015r. o godz. 9.00 w siedzibie Urzędu przy ul. Rynek 1 w Nowogrodźcu ( parter sala posiedzeń).                                                                                                                                                                          

7.Wadium w kwocie 50,00 zł należy wpłacić na konto Bank Zachodni WBK S.A.O/Nowogrodziec 02 1090  1939 0000 0005 1604 5112 najpóźniej do dnia  09.04.2015r.

8.Wadium osoby, która przetarg wygra zalicza się w poczet czynszu dzierżawnego, pozostałym uczestnikom  przetargu wadium zostanie zwrócone.

9.Stawka czynszu dzierżawnego uzyskana w przetargu  płatna w cyklach  rocznych  przy II racie podatku rolnego, licząc  od roku  zawarcia umowy dzierżawy. Ustalony czynsz podlega waloryzacji od roku następnego od zawarcia umowy dzierżawy.

10.Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Nowogrodźcu  pokój nr 5 lub telefonicznie pod numerem 75 738 06 76.

 

Burmistrz nowogrodźca

Robert  Relich