Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

SESJA VIII z dnia 27 marca 2015 r.

PDFtabela nr 2a do uchwały nr VIII_40_15.pdf (136,54KB)


PDFUchwała Nr VIII_42_15.pdf (74,09KB)

w sprawie powołania do Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowogrodźcu

zmiana: uchwała nr XXIII/159/16 z dnia 28 kwietnia 2016 r.

Utraciła moc uchwałą nr VI/36/19


PDFUchwała Nr VIII_43_15.pdf (73,47KB)

w sprawie powołania do Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowogrodźcu

zmiana: uchwała nr XXIII/160/16 z dnia 28 kwietnia 2016 r.


PDFtabela nr 1 do uchwały nr VIII_40_15.pdf (143,41KB)


PDFtabela nr 2 do uchwały nr VIII_40_15.pdf (174,40KB)


PDFUchwała Nr VIII_33_15.pdf (206,02KB)

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nowogrodziec w 2015 roku


PDFUchwała Nr VIII_34_15.pdf (69,75KB)

w sprawie sprzedaży zabudowanej nieruchomości


PDFUchwała Nr VIII_35_15.pdf (70,03KB)

w sprawie zbycia niezabudowanych nieruchomości

Utraciła moc uchwałą nr XXI/144/20 z dnia 9 marca 2020 r.


PDFUchwała Nr VIII_36_15.pdf (69,78KB)

w sprawie sprzedaży nieruchomości


PDFUchwała nr VIII_37_15.pdf (91,54KB)

w sprawie  utworzenia obwodu głosowania w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowogrodźcu dla przeprowadzenia głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 10 maja 2015 r.


PDFUchwała nr VIII_38_15.pdf (95,66KB)

w sprawie zmiany uchwały nr VII/35/11 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz określenia warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również trybu ich pobierania


PDFUchwała nr VIII_39_15.pdf (98,30KB)

w sprawie poboru podatków i opłat, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za  inkaso

(zmiana: uchwala nr XIII/81/15 z dnia 11 sierpnia 2015 r.)


PDFUchwała Nr VIII_40_15.pdf (85,89KB)

PDFzałącznik nr 1 do uchwały nr VIII_40_15.pdf (286,05KB)

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowogrodziec na 2015 rok


PDFUchwała nr VIII_41_15.pdf (247,03KB)

w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkola publicznego i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których Gmina Nowogrodziec jest organem prowadzącym oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

Utraciła moc uchwałą nr XXXVI/245/17 z dnia 30 marca 2017 r.