Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

„Budowa chodnika na odcinku drogi wojewódzkiej nr 357 w Nowogrodźcu, ul. Strzelecka i ul. Kaolinowa" - ogłoszenie o wyborze oferty

Strona archiwalna

 

Dotyczy: zamówienia publicznego na wykonanie zadania pod nazwą:

„Budowa chodnika na odcinku drogi wojewódzkiej nr 357 w Nowogrodźcu, ul. Strzelecka i ul. Kaolinowa”.

 

Działając na podstawie art. 92 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) Zamawiający informuje, że w ww. postępowaniu, za najkorzystniejszą uznano ofertę nr 4 złożoną przez:

Firmę Produkcyjno – Usługowo- Handlową

„ROBERTO” Robert Droszcz

ul. Prusa 30-32

59-900 Zgorzelec

Oferta uzyskała największą liczbę punktów zgodnie z kryteriami wyboru określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 

Oferty złożone w postępowaniu Zamawiający poddał ocenie merytorycznej na podstawie kryteriów oceny ofert podanych w ogłoszeniu i SIWZ. Kryterium wyboru oferty była cena (95%) oraz termin wykonania (5%).

 

W wyniku oceny dokonanej zgodnie z zasadami opisanymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Wykonawcy uzyskali następujące ilości punktów:

 

Numer oferty

Nazwa (adres) Wykonawcy

Liczba uzyskanych punktów

w kryterium

cena

Liczba uzyskanych punktów

w  kryterium

termin

Liczba

uzyskanych punktów łącznie

 

1

TIT- BRUK Tomasz Knopik, ul. Tomaszowska 42/30/9, 26-420 Nowe Miasto

85,55

5

90,55

 

2

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „BUDAGRO”, Marian Mróz, ul. Mickiewicza 11a, 59-930 Pieńsk

86,76

5

91,76

4

Firma Produkcyjno –Usługowo – Handlowa „ROBERTO” ul. Prusa 30-32, 59-900 Zgorzelec

95

5

100

5

Firma Drogowo Budowlana „BRUK-BUD” Jerzy Żoga , Zbigniew Franczyk, Grzegorz Jewtuch Spółka cywilna, ul. Krawczyńskiego 8/1, 59-600 Lwówek Śląski

74,64

5

79,64

6

PPHU Widomski Andrzej, Kruszyn, ul. Główna 29, 59-700 Bolesławiec

90,03

2

92,03

7

Ogrody Jagielski Maciej Jagielski, Bolesławice 239 b, 59-700 Bolesławiec

84,25

5

89,25

8

Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych „INSBUD” Sp.z o.o., ul. Podwale 12a, 59-900 Zgorzelec

54,75

3

57,75

10

ALE Sp. z o.o. Sp. kom., Pisarzowice 240 D, 59-800 Lubań

 

71,40

5

76,40

11

Przedsiębiorstwo Budowy i Remontu Dróg Budownictwo Ogólne, Wacław Marcinkiewicz, ul. Starolubańska 10 b, 59-800 Lubań  

72,77

5

77,77

 

Zatwierdził:

Burmistrz Nowogrodźca

Robert Relich

 

 

Zamawiający informuje, że w ogłoszeniu o wyborze oferty  na zadanie pod nazwą: „Budowa chodnika na odcinku drogi wojewódzkiej nr 357 w Nowogrodźcu ul. Strzelecka i ul. Kaolinowa” w tabeli ilości punktów uzyskanych przez wykonawców, przy ofercie numer 4 omyłkowo wpisano  cyfry:

 liczba uzyskanych punktów w kryterium termin - 5

 liczba uzyskanych punktów łącznie  -100

Winno być:

liczba uzyskanych punktów w kryterium termin – 2

liczba uzyskanych punktów łącznie - 97

Omyłka nie stanowi omyłki istotnej i nie ma wpływu na wynik postępowania.

Zatwierdził:

Burmistrz Nowogrodźca

Robert Relich